Петък, 16.11.2018, 10:05
[ НОВО ОТ ФОРУМА · ПОТРЕБИТЕЛИ · ПРАВИЛА · ТЪРСЕНЕ · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Форум за Древния Изток » ИСТОРИЯТА » ДРЕВНА СРЕДНА АЗИЯ » Символизмът. От древността до днес.
Символизмът. От древността до днес.
БорисDate: Събота, 26.01.2013, 01:29 | Message # 1
*
Group: Потребители
Messages: 4
Awards: 0
Status: Офлайн
Много са неизвестните в древната историяна българите. Къде е тяхната първа Родина? Към кой духовен и културен кръг са
принадлежали? Какви превратности са претърпели?      Аз не знам кога е времето и къде емястото на нашето начало, защото те днес все още са променливи величини.
Връщайки се назад в историята, търсейки истината за нашите деди, учените
достигат до предел във времето зад който няма сведения и той става „началото”,
докато се открият нови данни и истината за нашето начало се премести още
по-назад във времето и някъде по картата на Евразия.      Вземайки предвид сведенията които са миизвестни мога да кажа, че съвременните българи са наследници на народи принадлежали
към древния духовен център в района на средноазиатските планини Тян Шан, Памир,
Хиндокуш и Западните Хималаи. Район известен като „Люлката на народите”.
Древното учение, към което са принадлежали нашите праотци, е в основата на
всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи,
явни и тайни учения.      Името на това учение е Балкхара. В него евложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването,
преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може
да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи, Бхаджа. Той е
строго фонетичен език от двадесет и два звука, в които са закодирани двадесет и две висши понятия от учението.      Балкхара е най-мощният идеен тласък вчовешката история, но с времето избледнява, а Бхаджа се забравя, препокрити от
множеството породени религии, митологии, езици и символи. Тях днес ги няма в
обхвата на съвременното човешко познание. Но в Индия, в този океан от религии,
философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите
на Балкхара и Бхаджа, като ехо от онези славни времена когато идеализмът беше
над всичко.      Балкхара е всеобхватен мироглед,познанието, Истината за Вселената, както в идеалната, така и в материалната и
част. От тези две части на цялостното познание се зараждат Идеализмът и
Материализмът.        Идеализмът от Балкхара е отворен –познават се директно истинските неща и процеси от действителността. Но той е
огромно и абстрактно знание и неговото препредаване през времето и
пространството в цялата му пълнота и чистота се оказва непосилно и невъзможно.       По тази причина древните мъдреци гопреобразуват на по-ниско ниво и го превръщат в Затворен Идеализъм. Там Истината
е заменена със символи, които би трябвало да отвеждат отново назад към
Балкхара, но обратният път отдавна е изгубен във времето и пространството,
обрасъл с бурените на символиката.       Порадитова в наше време битува погрешното становище, че всичко в древните писания е
скрито, завоалирано, за да не се разкрие Истината. Вярно е тъкмо обратното. Но
тъй като Истината е абстрактна, огромна и сложна, а човешките езикови,
съобщителни възможности несъвършени иограничени, не е възможно в онова време тя да се предаде по друг начин, освен
чрез символиката, сравнителните асоциации и художествената обстоятелственост.
Преплетено всичко това, обемът на писанията, отдалечеността във времето,
разнообразието на живи и изчезнали култури и школи, както и спецификата на
отделните творци правят Истината в древните писания недостижима.      Затвореният Идеализъм се отдалечава отБалкхара главно в две направления.       Първото днес се нарича Езотеризъм – тайнознание. То се е осъществявало от малки групи и отделни хора които вярват, че
могат да запазят познанието непроменено и се стремят да го предадат на бъдните
поколения в първоначалния му вид. Но историята показа, че използвайки
символизма изгубиха обратния път.       Второто направление е религията. И тамистините се превръщат в символи, така че да се запази  обратният път към Истината. Но с течение навремето символите се превръщат в догми и се налагат съзнателно и целенасочено
на народите чрез празниците и ритуалите, под строгия контрол на властващите и
религиозната институция.      Впротивовес на религиите, с по-голяма свобода и толерантност се зараждат и
развиват митологиите. И там истините се обличат в символи, а символите се
издигат в култ и се превръщат в догми, но се приемат доброволно от народите,
защото са участвали в тяхното създаване.      Аз считам, че днес е времетои тук е мястото голямата Истина да бъде показана с целия си блясък и
достойнство. Опити за това са правени на различни  места и по различно време от най-буднитеумове на човечеството, но по обясними причини те са успявали да придадат само
още един, нов тласък на щафетата към следващите поколения. .....................................................................      Но не всеки знае какво е езотеризъм иокултизъм.       Според мен, езотеризмът би трябвало да сезанимава с тайните на голямата Вселена, без човека и обществото, а окултизмът с
човека и обществото, без Вселената.      Езотеризмът не е истина, а път къмистината.       Всеки различен мироглед – учение,религия, митология, идеология си създава своя символика, в която заключва,
закодира истината, не за да я скрие, а за да може някой, някога да я разкрие,
след като мирогледът – учението, религията, митологията се изгубят в превратностите
на времето и събитията.       Преди няколко века, от езотеризма се родинай-новия мироглед – Науката и започна голямото завръщане към истината. Започна
разчитането на езотеричните символи. Но властващият днес в науката
материалистичен принцип "Око давиди, ръка да пипне" не и позволява да достигне до най-висшите от тях,не като отговори, а като  въпроси, защототе естествено предхождат отговорите. И закономерно се случи това, което казва
нашата поговорка "Пази боже, сляпода прогледа!" – науката се отрече от своя родител. Повтори това коетомного преди нея бяха извършили монотеистичните религии, също родени от
езотеризма.      Днес думата езотеризъм звучи тежко,мистично, демонично и отблъскващо, защото не се познава и се бърка с окултизма,
но аз ще се опитам да дам ясни примери и да отговоря на въпроса "Що е то Езотеризъм и има ли той почвау нас?".      Цифрите, от нула до девет са езотеричнисимволи. Във всяка от тях е заключен смисълът за определено количество. Ако
човекът не е посветен в тяхното значение, за него те ще бъдат само черти и
резки.      Буквите, също са езотерични символи, авъв всяка от тях е заключен смисълът за определен звук. За да може да ги
разчете, всеки човек трябва да бъде посветен в техните тайни.        Звуците, с които разговаряме са общи завсички хора по земята. Но само с тридесетина звука трудно ще разговаряме,
затова звуците се съчетават в срички и думи и така се увеличават многократно
възможностите ни да общуваме чрез звуците. Но сричките и думите се образуват по
строги и ясни правила.       Граматиката, е езотеризма на всекиговорим език, съществувал някога на земята.       За цифрите, буквите, думите, изречениятаи езика като цяло, всеки от нас е п(р)осветен още в своето детство, от родители
и учители, а учителите са най-големите езотерици на нашето време.      Аз съм посветен в буквите от българскатаи латинската азбуки. Всички останали азбуки, от миналото и съвремието са
заключени за мен. За да бъда посветен в китайските ероглифи, ще трябва да
запиша китайска филология и професорите в университета да отключат за мен
езотеричния им смисъл. Едва тогава ще мога да се запозная непосредствено с
трудовете на Лао Дзъ и Конфуций.      Университетското образование също еезотеризъм. Тайните на отделните науки и професии са закодирани в особени думи
– термини и графични знаци, формули и символи. Архитектурните и машинни чертежи,
също са част от тях. Освен това всяка наука и професия са обособени като
специфичен мироглед, за част от човешкото познание. За приложните науки това
раздробяване на знанието е положително, но за цялостното познаване на
Вселената, способът е пагубен.      Споменатите по-горе символи отдавна са"отключени" и са отворени за всички. Станали са ежедневие и не ни
впечатляват с нищо. Но все още има много други неотключени символи, отнасящи се
за висши, основни, абстрактни истини за света, които чакат своя ред.       За смисъла на повече и по-висши символи, можете да прочетете в статиите "За Кханатицата" и  "За пречупения кръст".
тук: http://www.facebook.com/groups/122376701166845/438591402878705/
и тук: http://www.facebook.com/groups/122376701166845/432257406845438/


Message edited by Борис - Събота, 26.01.2013, 06:18
 
Форум за Древния Изток » ИСТОРИЯТА » ДРЕВНА СРЕДНА АЗИЯ » Символизмът. От древността до днес.
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: