Неделя, 19.01.2020, 23:21
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Археология

Walter B. Emery - Excavations at Saqqara. Great Tombs of the First Dynasty
22.07.2018, 09:35

Царският некропол от времето на I династия (XXXI в. пр. н.е.) - първите фараони-обединители на Египет e най-старият и един от най-впечатляващите комплекси в Сакара. Отделен е от останалата част на некропола с двойна стена и ров. В него се намират  мастаби на владетели и висши чиновници от епохата на царуване на Аха, Джет, Ден и Ка'а. Особено значение тези мастаби имат за реконструиране на еволюцията в древноегипетската архитектура водеща към стъпаловидната пирамида на Джосер и оттам до Великите пирамиди на Старото царство.
Комплексът е открит и изследван от големия британски египтолог сър Уилям Брайън Емъри (1902-1971) през 1935-1939 г.

- на английски език,от Internet Archive, формат PDF. Сваляне с десен бутон и Save as...

- - на английски език,от Internet Archive, формат PDF. Сваляне с десен бутон и Save as...

- на английски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

- на английски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

 

Added by: Admin |
Views: 666 | Placed till: 22.08.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
The royal necropolis of the I Dynasty (XXXI century BC) - Egypt's first pharaohs-unificators, is the oldest and one of the most impressive complexes in Saqqara. It is separated from the rest of the necropolis with a double wall and a moat. In it there are mastabas of rulers and senior officials from the reign of Aha, Djeth, Den and Ka'a. Thesehese mastabas are especially important to reconstruct the evolution of the ancient Egyptian architecture leading to the stepped pyramid of Josser and from there to the Great Pyramids of the Old Kingdom.The complex was discovered and explored by the great British egyptologist Sir William Brian Emery (1902-1971) in 1935-1939.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]