Петък, 03.04.2020, 10:27
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Бит и ежедневие

A.J. van Loon - Law and Order in Ancient Egypt
22.11.2015, 11:31

Изследване на наказателното право и процес в Древен Египет - по времето на Новото царство, епохата на Птолемеите и римското владичество:

Наказателното право по време на Новото царство:

- Наказателно право - видове престъпления и наказания: Кражба и присвояване; Сексуални престъпления; Престъпления против личността - нападения, телесни повреди, убийства; Престъпления по служба; Заговори и съзаклятничество; Ограбване на гробници;

- Наказателен процес и съдебни процедури: Състав на съда; Процесуална процедура; Произнасяне на присъдата;

- Видове наказания: Телесни наказания; Смъртно наказание;

Наказателното право през епохата на Птолемеите:

- Административна организация на съдебния апарат и нов правен ред;

- Престъпления: Против отделните индивиди; Фискални престъпления; Религиозни престъпления и простъпки;

- Повдигане на обвинението, разпити и разследване,съдебен процес;

- Наказания: парични наказания (глоби), телесни наказания и смъртно наказание;

Наказателното право в Египет под римска власт:

- Административни и правни промени; Ефективността на римското наказателно съдопроизводство;

- Престъпления срещу отделните граждани и престъпления против обществото;

  A.J. van Loon - Law and Order in Ancient Egypt. The Development of Criminal Justice from the Pharaonic New Kingdom until the Roman Dominate, Leiden, Leiden University, 2014- на английски език, от The Leiden University, формат PDF, файлът не е архивиран.Свалянето става с десен бутон (right button) и Save as...

 

Added by: Admin |
Views: 1298 | Placed till: 22.12.2015 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]