Неделя, 26.01.2020, 10:22
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Бит и ежедневие

Life in a Multi-Cultural Society
02.09.2012, 16:45

  
 
  От момента на персийското завоевание при Камбиз (525 г. пр. н.е.) до арабската инвазия (639 г. от н.е.) Египет в продължение на повече от хилядолетие преживява уникална трансформация - най-затворената и своеобразна цивилизация на Древния свят трябва да се приспособи към живота в една мултикултурна среда. На различните аспекти и прояви на този процес е посветен и настоящият сборник статии под редакцията на Джанет Джонсън:
 
- Изследване на гражданската юрисдикция в късновизанийския и ранноарабски Египет;
- Непубликувани демотически текстове от Британския музей;
- Културната трансформация на Египет, проявена в група мъжки фигури на трон от Фаюм;
- Египтяни и гърци в ранния запис от Лаография;
- Историята на Египет от Хекатей от Абдера;
- Някои гърци в Египет;
- Култова функция на т. нар. "портрети на мумии" от Фаюм;
- Отново за езерото Мерис;
- Съдовете "кебенут" от Късния период;
- Относно произхода на ранното демотическо писмо в Долен Египет;
- Три огледала с демотически надписи;
- Персоналът от храма в Нармутис във Фаюм и някои топоними от Мерис от Полемон;
- Египтяни, гърци, араби и юдеи в I в. от н.е. - данъчни архиви от Филаделфия;
- Персийската претенция  към Куш в светлината на откритията от Долна Нубия;
- Двуезичният архив на номарсите в Папируса от Горан;
- Някои разсъждения върху понятията "държава" и "религиозна общност" в Египет на Птолемеите;
- Остраконите от Мединет Абу, експедиция на Института по Ориенталистика към Чикагския университет от 1928-1929;
-  Архивът от Оксиринх (I в. от н.е.) или египетското брачно право и семейни договори; 
- Египетските жреци на  царския култ при Птолемеите;
- Посетителите на Елефантина - кои са били те?
- Демотическите договори като доказателство пред дворцовия съд?
- Култът към предците в Тернутис в Долен Египет - случай на гръко-египетски икуменизъм;
- Библиография и описание на демотическите литературни записи;
- Откритието на двуезичен запис от Мониес;
- Демотически термини за египетското земеразпределяне;
- Демотически и гръцки остракони от III  в. пр. н.е.;
- Известие за нови демотически текстове от Туна ел Гебел;
- Басилик Граматик;
- Еквиваленти между демотическия египетски и арамейския: кой от кого заимства?
- Двойните гръцки и египетски имена като белег на двусъставна култура и общество;
- Евреи и други емигранти през Късния период в Египет;
- Администрация на Египет при късните Птолемеи;
- Имплицитни модели на междукултурно взаимодействие: въпрос на носове, сапун и досъдебно производство;
- Да пишеш на египетси: надписи и жива реч в края на цивилизацията на фараоните;
- Чужденците в документите от некропола на свещени животни в Сакара;
- Демотическа литература и египетско общество;
- Гръцки и демотически ученически упражнения;
- Гърци или копти: Документни и други открития за патронажа над артисти в късноримския и ранновизантийски период в Хераклеополис Магна и Оксиринх, Египет;
- Грамотност в администрацията през периода на ранните Птолемеи;
- Армията в земята на Лагидите - проява на мултикултурния свят?
- Титли на писарите;
- Демотическите стели от Тернутис;
 
   Janet H. Johnson (ed.) - Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine and Beyond, Chicago (IL), The Oriental Institute of the University of Chicago, 1992 -на английски, единични материали на френски и немски език от Oriental Institute of Chicago, формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с десен бутон (righ bottom) и Save as...
 
Added by: Admin |
Views: 978 | Placed till: 02.10.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]