Сряда, 14.04.2021, 21:02
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Език и писменост

James P. Allen - Middle Egyptian
19.06.2012, 16:36

 
                   
 
  Въведението е едно от най-добрите модерни пособия за изучаване на древноегипетския език от епохата на Средното царство - класическата епоха за цивилизацията и писмената култура на йероглифите, когато тази система добива завършен вид и систематика, превръщайки се в еталон за следващите поколения.
  Изследването обхваща следните направления:
- Систематична принадлежност, историческо развитие и диалекти на древноегипетския език;
- Древноегипетските йероглифи като писмена система; начин на писане и прочитане; историческо развитие - класически йероглифи, курсивни йероглифи, йератическо писмо, демотическо писмо, коптски език и писменост;
- Звуци в средноегипетския език, транслитерация, произнасяне;
- Многобуквени (мултилитерални) знаци: би- и трилитерални обозначения;
- Фонетични допълнения;
- Фонограми и идеограми;
- Съществителните имена: род, число, изразяване на множествено число и двойно число, определими и неопределими съществителни;
- Местоимения: лични, показателни и въпросителни местоимения, зависими и независими местоимения;
- Прилагателни: ред в словесната конструкция, модална употреба на прилагателните, прилагателните като съществителни, египетските изрази за "имам"; сравнителна и превъзходна степен на прилагателните;
- Части на речта: подлог, сказуемо, главни и подчинени изречения, обстоятелствени пояснения;
- Предлози и наречия; нисба;
- Числителни - бройни и редни; дроби; мерки за обем и тегло; дни и месеци, календар, обозначения на годините; 
- Неглаголни части на речта и изрази, които не включват сказуемо;
- Глаголи: използване на глаголите, спрежения, неправилни глаголи; псевдоглаголни конструкции;
- Инфинитив, индикатив и императив на глаголите;
- Времена: сегащно, бъдеще, минало (перфект); минало несвършено време;
- Подчинително наклонение;
- Проспектив (близко бъдеще време), пасивен залог;
- Причастия;
- Относителност и относителни форми; абсолютност и абсолютни форми;
- Древноегипетската граматика: теория на Гардинър, "стандартна" и "модерна" теория;
- Йероглифи, класифицирани по групи съгласно подредбата на Алан Гардинър;
- Речник;
 
  Учебното пособие е снабдено с множество упражнения и тематични очерци с теми като: история и география на Древен Египет; древноегипетското общество; боговете на Древен Египет; царските имена на фараона; смърт и представи за отвъдния живот и др.
 
 
  James P. Allen - Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Third edition, revised and reorganized, with a new analysis of the verbal system, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 - Third edition, на английски език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow buton.
 
  James P. Allen - Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2010 - Second edition, на английски език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow buton.
 
  James P. Allen - Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2010 - Second edition, от 4Shared , формат PDF, файлът не е архивиран. Внимание! 4Shared изисква създаване на акаунт (може да се влезе и директно чрез профил във Фейсбук). Свалянето става с ляв бутон (left button) и след това от бутона Download през страницата на предоставящия сървър./ 4Shared needs a registration (entering with Facebook account is possible) to download be possible.
 
 
Added by: Admin | | Tags: йератическо писмо, Древен Египет, демотическо писмо, древноегипетски език, йероглифи
Views: 2388 | Placed till: 19.07.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]