Събота, 18.01.2020, 20:24
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Език и писменост

Janet H. Johnson - An Introductory Grammar of Demotic
18.06.2012, 20:28


  

  Една от най-популярните граматики на късноегипетския език в неговата форма записвана с демотическо писмо, претърпяла за кратко време три издания. 
 Основни раздели на работата са:

- Азбука;
- Местоимения: лични, въпросителни, независими, зависими, суфиксални;
- Наречия, предлози и предложни фрази;
- Числителни и числа;
- Времена: сегашно, бъдеще, минало несвършено;
- Местоимения: показателни, притежателни, отглаголни;
- Заповедно и пожелателно наклонение;
- Съюзи и междуметия;
- Лични имена;
- Отрицания;

  
  Janet H. Johnson - Thus Wrote 'Onchsheshonqy - An Introductory Grammar of Demotic, Chicago (IL),The Oriental Institute of the University of Chicago, 2000 - на английски език от The Chicago Oriental Institute, формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с десен бутон (right click) и Save as...
Added by: Admin | | Tags: демотическо писмо, древноегипетски език
Views: 1034 | Placed till: 18.07.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]