Четвъртък, 23.01.2020, 09:35
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Език и писменост

Михаил Коростовцев - Введение в египетскую филологию
21.06.2012, 14:14

 
  
 

  Кратко сводно изследване върху древноегипетския език в популярна форма на един от известните египтолози на руската школа - Михаил Александрович Коростовцев (1900-1980).  В монографията са засегнати теми като:

 
- Връзки на древноегипетския език със семитските и либийско-берберските езици;
- Генезис и еволюция на древноегипетската писменост: йероглифи, криптография, йератическо и демотическо писмо, коптска азбука; роля на египетските писмени системи за появата на азбуката;
- Фонетика, лексика, части на речта, съществителни и прилагателни, лични местоимения, числителни, местоимения: показателни, притежателни, относителни; наречия, предлози, частици, междуметия; глаголи: имали ли са древноегипетските глаголи категория време; начини на образуване на нови глаголи: суфиксални спрежения; стар перфект; повелително и неопределено наклонение; 
- Очерк върху историята на езика: ранноегипетски, староегипетски, средноегипетски (класически), новоегипетски, късноегипетски, демотически, коптски; общи тенденции в развитието.
 
   Михаил Коростовцев - Введение в египетскую филологию, Москва, Издательство восточной литературы, 1963 - на руски език, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон и после през бутона Download.
 
 
 
Added by: Admin | | Tags: йератическо писмо, Древен Египет, демотическо писмо, древноегипетски език, йероглифи
Views: 991 | Placed till: 24.12.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]