Петък, 19.04.2024, 15:01
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Икономика, стопанство и търговия

Andrea Paula Zingarelli - Trade and Market in New Kingdom Egypt
27.12.2023, 15:19

Изследването представя основните характеристики на пазарите и търговията в Древен Египет през епохата на Новото царство. Изянена е ролята на държавата-дистрибутор и на свободния търговски обмен между пазарните участници - двата основни елемента в тази сфера на обществения живот. Посочени са аналозите на парите в тези процеси и е представена динамиката на цените. Като основни източници са разгледани изображенията и писмените паметници от онази епоха.

Andrea Paula Zingarelli - Trade and Market in New Kingdom Egypt: Internal socio-economic processes and transformations, Oxford, BAR Publishing, 2010 [BAR International Series 2063]

- на английски език, от MEGA, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетска търговия, Ново царство, Древен Египет, древноегипетска икономика
Views: 420 | Placed till: 27.01.2024 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Admin  
0
The study presents the main characteristics of markets and trade in ancient Egypt during the New Kingdom. The role of the distributive state and the free commercial exchange between market participants - the two main elements in this field of public life - has been explained. The analogues of money in these processes are indicated and the price dynamics are presented. The main sources are considered the images and written monuments of that era.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]