Петък, 19.04.2024, 14:46
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Икономика, стопанство и търговия

Brian Muhs - The Ancient Egyptian Economy, 3000-30 BCE
07.01.2024, 08:50

Още от създаването на древноегипетската държава нейната икономика се основава на три основни принципа, които макар и доста свободно биха могли да я определят като форма на теократичен социализъм:
- На първо място това е божественият статус на фараона, който обуславя правото му на собственост не само над цялата територия на страната, но и над нейното население. По същество всички земеделци в Египет не са нищо повече от назначени арендатори на своя владетел.
- На второ място това е насърчаваната и разпространявана системно от държавата грамотност. Уменията да се пише, чете и смята са абсолютно задължителни за чиновническия апарат, за да може той да осчетоводява продукцията и да изчислява изземваните данъци в натура.
- На трето място безспорно това е характерната за социалната икономика активна роля на държавата не само в изземването на определени количества продукция, но и нейното системно преразпределяне между поданиците. Всъщност една от автентичните функции на държавните зърнени складове е не само да осигуряват издръжката на държавния апарат и царския двор, но и да подпомагат населението в години на неурожай и природни бедствия, когато то е заплашено от масов глад.
В течение на хилядолетията се наблюдава постъпателно смекчаване на тези принципи в полза на частната собственост и гражданския стокооборот, като в основата на този процес е отново масовата грамотност. Друг фактор, който го обуславя и засилва е нарастващата роля на среброто като универсална мярка за стойност, еквивалентна и изпълняваща функциите на пари в обръщение.

Brian Muhs - The Ancient Egyptian Economy, 3000-30 BCE, Cambridge - New York, Cambridge University Press, 2016  

- на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетско общество, древноегипетско стопанство, древноегипетска икономика, Древен Египет
Views: 608 | Placed till: 07.02.2024 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Admin  
0
This book is the first economic history of ancient Egypt covering the entire pharaonic period, 3000–30 BCE, and employing a New Institutional Economics approach. It argues that the ancient Egyptian state encouraged an increasingly widespread and sophisticated use of writing through time, primarily in order to better document and more efficiently exact taxes for redistribution. The increased use of writing, however, also resulted in increased documentation and enforcement of private property titles and transfers, gradually lowering their transaction costs relative to redistribution. The book also argues that the increasing use of silver as a unified measure of value, medium of exchange, and store of wealth also lowered transaction costs for high value exchanges. The increasing use of silver in turn allowed the state to exact transfer taxes in silver, providing it with an economic incentive to further document and enforce private property titles and transfers.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]