Понеделник, 21.09.2020, 11:08
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Комплексни изследвания

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period
01.11.2014, 15:24

Комплексно историко-археоложко изследване от над 2200 страници, с над 700 илюстрации посветено на Втория преходен период и господството на хиксосите в Египет. Основни акценти са културното взаимодействие и проникване и политическото противопоставяне и коалиране. Географски проучването обхваща Горен и Долен Египет, Нубия (Куш) и Сирия-Палестина (Ханаан) в Леванта.

- Проблеми на основаната върху археологически находки хронология на Египет между Старото царство и епохата на Амарна: Последователност на събитията в Древен Египет; Хронология на древноегипетската археология в Първия преходен период и Средното царство;

- Археология на района на Аварис и датиране на керамиката Йехудия: Тел ед Даба'а, Тел ел Йехудия, Иншас, Фараша; Основни находища на керамиката Йехудия в долината на Нил; Датиране на керамиката Йехудия, Керма Тумули и XVII династия;

- Регионът Ит Тауи през Втория преходен период: Основни погребения от XIII династия; Гробниците от Илахун и градът там; Комплексът Хенетчер; Рикка, Харага, Харауа, Дахшур, Лишт, Тархан;

- Археология на Тива през Втория преходен период: Находки от времето на Средното царство; Находки от времето на Втория преходен период; Обобщена хронология на находките;

- Абидос: Керамика от времето на късната XII династия, XIII династия и епохата на хиксосите;

- Горен Египет от края на Средното царство до края на XIII династия: Армант, Кубания, Тел Едфу, Ел Каб, Кау;

- Горен Египет през епохата на хиксосите: Мостагеда, Деир Рифа, Балабиш, Кау, Бадари, Матмар, Абидос, Диосполис Парва;

- Египет през Втория преходен период: Последователност на събитията; Археологията и хиксосите;

- Нубия от края на XII династия до нейното ново завоевание през епохата на Новото царство: Увод в проблематиката на нубийския културен комплекс през Втория преходен период; С-групата: основни поселища; Керма;

- Некрополите на Горна и Долна Нубия: Саи, Солеб, Сонги, Укма, Семна, Курта, Кубан, Уади Алаки, Медик, Тумас, Аниба, Бухен, Дебейра, Миргиса, Адиндан; Обобщение на погребенията тип Керма;

- Египтяните в Нубия: Бихен, Аниба, Кубан - некропол 110, Кор, Сера, Миргиса, Уронарти, Шалфак, Семна, Кумма;

- Нубия през Втория преходен период: Синхронизация на археологическите находки и проблеми на хронологията;

- Палестина и Сирия през Средната Бронзова епоха, периоди II и III: Обща проблематика;

- Финикия: Библос, Сидон, Рувейсе, Маджнуна, Лебе'а, Кафер едж Джара, Крайе, Амрит, гробиците в Син ел Фил; 

- Северна Палестина: Мегидо, Хацор, Тел ел Фар'а, Сихем, Тел та'анек, Тел Полег, Рас ел Айн, Нахария, Афула, Курдана, Яврон, Баркал, Бет Шан, Кфар Цолд, Гиносар, Тел Дан;

- Южна Палестина: Йерихон, Тел Бет Мирсим, Гибеон, Хирбет бет Куфин, Каландия, Моца Илин, Бетил, Уади ет Тин, Бет Цур, Хирбет ел Мшаш, Тел ел Милх;

- Трансйордания: Арман, Пела, Ирбид, Фо'ара;

- Югозападна Палестина: Тел Аджул, Тел Фар'а, Тел Авив, Дхарат ел Хумрая, Лахиш, Гезер, Айн Шемс, Тел Нагила, Нес Циона, Тел Мор, Ел Джиср, Явне Ям, Тел Йерише;

- Пограничната зона - регионът на Дамаск, Бика'а, Кадеш и Угарит: Ябруд, Тел Гузания, Тел Салихия, Хамид ел Лоц, тел Хизин, Тел ет Тин;

- Северна Месопотамия и регионът на Среден Ефрат: Дворцовият комплекс Мари; Багхуз, Тел Шагар Базар;

- Сирия: Хама, Катна, Османия, Тел Мардик, Кархемъш;

- Находките от Амук и Алалах и хронологията на Вавилон;

- Палестина и Сирия през Втория преходен период: Последователност на събитията и находките: Протоханаанска последователност; Последователности в Сирия; Последователност на находките на оръжия; Фортификация: укрепления и тяхното разрушаване; Рисуваната керамика Тел Йехудия; Дипломация в Сирия-Палестина;

- Археологията и проблемите на историята на Втория преходен период: Долината на Нил преди хиксосите; Западна Азия при управлението на Хамурапи; Идването на хиксосите и завоюването на Египет; Управление на хиксосите в Египет и политическа структура на тяхната държава; Краят на епохата на хиксосите;

- Приложения: Карти; Таблици; Изследвания на региона на Втория праг на Нил; Керамиката на Библос;

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part I: Egypt from the end of the Twelfth Dynasty to the Expulsion of the Hycsos. Text, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part II: Egypt from the end of the Twelfth Dynasty to the Expulsion of the Hycsos. Illustrations, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part III: Nubia from the end of the Twelfth Dynasty to the reconquest in the New Kingdom. Text, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part IV: Nubia from the end of the Twelfth Dynasty to the reconquest in the New Kingdom. Illustrations, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part V: Palestine and Syria in the Middle Bronze II and III Ages. Text, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part VI: Palestine and Syria in the Middle Bronze II and III Ages. Illustrations, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

Bruce Williams - Archaeology and Historical Problems of the Second Intermediate Period. Part VII: Appendixes and Bibliography, Chicago, The University of Chicago, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 1975

- на английски език, от 4 Shared,формат PDF, файловете не са архивирани. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона Download/after by Download buton

 

Added by: Admin | | Tags: куш, Нубия, Семна, Дахшур, хикоси, Лишт, Тива, Кумма, Древен Египет, Втори преходен период
Views: 1218 | Placed till: 01.12.2014 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]