Сряда, 14.04.2021, 22:36
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Комплексни изследвания

Ernest Alfred Wallis Budge - Collected Egyptological Works
05.11.2016, 14:29

                

Сър Ърнест Алфред Уолис Бъдж (1857-1934) е един от най-плодовитите автори областта на египтологията през втората половина на XIX и първата половина на XX в. Макар и извънбрачно дете, той успява да впечатли околните с дарбата си за езици още в ранна юношеска възраст, като с помощта на знаковия министър-председател Уилям Гладстон (1809-1898) успешно завършва университета в Кеймбридж и през 1883 г. постъпва на работа в Британския Музей. През 1886-1891 е на обичайната за млади служители полева работа в Египет и Ирак, а през 1894 е назначен за главен уредник (keeper) на Египетската секция в музея като остава на този пост до 1924 г., а през 1920 г. е удостоен с рицарско звание. Книгите му за  Древен Египет са изключително много на брой, както третират най-различни аспекти на тази цивилизация: история, литература, религия, бит, архитектура, изкуство, дори медицина. 

E.A. Wallis Budge - The history of Esarhaddon (son of Sennacherib) King of Assyria, B.C. 681-668, London, Trübner & Co, 1880  

E.A. Wallis Budge - The sarcophagus of Ānchnesrāneferȧb, Queen of Ȧḥmes II, King of Egypt about BC 564-526, London, Whiting & Co., 1885  

E.A. Wallis Budge - The dwellers on the Nile, or, Chapters on the life, literature, history and customs of the ancient Egyptians, London, The Religious Tract Society, 1885  

E.A. Wallis Budge, Karl Bezold - The Tell el-Amarna tablets in the British Museum with autotype facsimiles, London, British Museum, 1892  

E.A. Wallis Budge - The mummy; chapters on Egyptian funeral archaeology, Cambridge, Cambridge University Press, 1894  

E.A. Wallis Budge - The Egyptian Book of the Dead: The Papyrus of Ani in the British Museum. The Egyptian Text with Interlinear Transliteration and Translation, a Running Translation, Introduction, Etc., London, British Museum, 1895  

E.A. Wallis Budge - First steps in Egyptian : a book for beginners, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1895  

E.A. Wallis Budge - An Egyptian reading book for beginners; being a series of historical, funeral, moral, religious and mythological texts printed in hieroglyphic characters, together with a transliteration and a complete vocabulary, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1896  

E.A. Wallis Budge - An Egyptian Reading book, London, D. Nutt, 1896  

E.A. Wallis Budge - Some account of the collection of Egyptian antiquities in the possession of Lady Meux, of Theobald's Park, Waltham Cross, London, Harrison & sons, 1896  

E.A. Wallis Budge - The Chapters of coming forth by day: The Egyptian texts according to the Theban Recension in hieroglyphic edited from numerous papyri, with a translation, vocabulary, etc.. Volume I, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1898  

E.A. Wallis Budge - The Chapters of coming forth by day: The Egyptian texts according to the Theban Recension in hieroglyphic edited from numerous papyri, with a translation, vocabulary, etc.. Volume II, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1898  

E.A. Wallis Budge - The Chapters of coming forth by day: The Egyptian texts according to the Theban Recension in hieroglyphic edited from numerous papyri, with a translation, vocabulary, etc.. Volume III,. A vocabulary in Hieroglyphic to the Theban Recension of the Book of the dead , London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1898  

E.A. Wallis Budge - Easy lessons in Egyptian hieroglyphics with sign list, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1899  

E.A. Wallis Budge - Egyptian magic, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1901  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume I. Egypt in the neolithic and archaic periods, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume II. Egypt under the great pyramid builders, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume III. Egypt under the Amenemhāts and Hyksos, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume IV. Egypt and her Asiatiċ empire, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume V. Egypt under Rameses the Great, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume VI. Egypt under the priest-kings and Tanites and Nubians, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume VII. Egypt under the Saïtes, Persians, and Ptolemies, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - History of Egypt : from the end of the neolithic period to the death of Cleopatra VII. B.C. 30. Volume VIII. Egypt under the Ptolemies and Cleopatra VII, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1902  

E.A. Wallis Budge - The life and exploits of Alexander the Great : being a series of translations of the Ethiopic histories of Alexander by the Pseudo-Callisthenes and other writers, with introduction, etc., London, C.J. Clay & Sons, 1896  

E.A. Wallis Budge, H.R. Hall - A guide to the first and second Egyptian rooms. Mummies, mummy-cases, and other objects connected with the funeral rites of the ancient Egyptians, London, British Museum, 1898  

E.A. Wallis Budge, H.R. Hall - A guide to the third and fourth Egyptian rooms : predynastic antiquites, mummied birds and animals, portrait statues, figures of gods, tools, implements and weapons, scarabs, amulets, jewellery, and other objects connected with the funeral rites of the ancient Egyptians, London, British Museum, 1904  

E. A. Wallis Budge - The decrees of Memphis and Canopus. Volume I: The Rosetta stone, New York, Henry Frowde, 1904  

E. A. Wallis Budge - The decrees of Memphis and Canopus. Volume II: The Rosetta stone, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, 1904  

E. A. Wallis Budge - The decrees of Memphis and Canopus. Volume III: The Decree of Canopus, New York, Henry Frowde, 1904  

E. A. Wallis Budge - The gods of the Egyptians, or, Studies in Egyptian mythology. Volume I, London, Methuen & Co., 1904  

E. A. Wallis Budge - The gods of the Egyptians, or, Studies in Egyptian mythology. Volume II, London, Methuen & Co., 1904  

E. A. Wallis Budge - The Egyptian heaven and hell. Volume I. The Book of Am-Tuat, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1905  

E. A. Wallis Budge - The Egyptian heaven and hell. Volume II. The chorter form of Book of Am-Tuat and the Book of Gates, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1905  

E. A. Wallis Budge - The Egyptian heaven and hell. Volume III. The contents of the books of the other world described and compared and index, London, Kegan Paul, Trench, Trübner & Co, 1906  

E. A. Wallis Budge - The Egyptian Sûdân; its history and monuments. Volume I, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1907  

E. A. Wallis Budge - The Egyptian Sûdân; its history and monuments. Volume II, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1907  

E. A. Wallis Budge - The book of the kings of Egypt : or, The Ka, Nebti, Horus, Suten Bat, and Rä names of the pharaohs with transliterations from Menes, the first dynastic king of Egypt, to the emperor Decius, with chapters on the royal names, chronology, etc. Volume I: Dynasties I-XIX, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1908  

E. A. Wallis Budge - The book of the kings of Egypt : or, The Ka, Nebti, Horus, Suten Bat, and Rä names of the pharaohs with transliterations from Menes, the first dynastic king of Egypt, to the emperor Decius, with chapters on the royal names, chronology, etc. Volume II: Dynasties XX-XXX, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1908  

E. A. Wallis Budge - Egyptian ideas of the future life, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1908  

E.A. Wallis Budge - An account of the sarcophagus of Seti I, king of Egypt, B.C. 1370, London, Sir John Soane's Museum, 1908  

E.A. Wallis Budge - A guide to the Egyptian galleries (sculpture). With 39 plates and 46 illustrations in the text, London, British Museum, 1909  

E.A. Wallis Budge - A guide to the Egyptian collections in the British museum. With 53 plates and 180 illustrations in the text, London, British Museum, 1909  

E.A. Wallis Budge - The Nile. Notes for travellers in Egypt and in the Egyptian Sûdân, London- Cairo, Thomas Cook & Son, 1910  

E.A. Wallis Budge - The chapters of Coming forth by day : or, The Theban recension of the Book of the dead : the Egyptian hieroglyphic text edited from numerous papyri. Volume I: Chapters I-LXIV, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1910  

E.A. Wallis Budge - The chapters of Coming forth by day : or, The Theban recension of the Book of the dead : the Egyptian hieroglyphic text edited from numerous papyri. Volume II: Chapters LXV-CLII, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1910  

E.A. Wallis Budge - The chapters of Coming forth by day : or, The Theban recension of the Book of the dead : the Egyptian hieroglyphic text edited from numerous papyri. Volume III: Chapters CLIII-CXC and Appendices, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1910  

E.A. Wallis Budge - Hieroglyphic vocabulary to the Theban recension of the Book of the dead : with an index to all the English equivalents of the Egyptian words, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1911  

E.A. Wallis Budge - Cook's handbook for Egypt and the Egyptian Sudan, London- Cairo, Thomas Cook & Son, 1911  

E.A. Wallis Budge - The Greenfield papyrus in the British museum. The funerary papyrus of Princess Nesitanebtaṡhru, daughter of Painetchem II and Nesi-Khensu, and priestess of Amen-Rā at Thebes, about B.C. 970. Reproduced in collotype facsimile, with introduction and description, London, British Museum, 1912  

E.A. Wallis Budge - Osiris and the Egyptian resurrection; illustrated after drawings from Egyptian papyri and monuments. Volume I, London- New York, Philip Lee Warner- G.P. Putnam's Sons, 1913  

E.A. Wallis Budge - Osiris and the Egyptian resurrection; illustrated after drawings from Egyptian papyri and monuments. Volume II, London- New York, Philip Lee Warner- G.P. Putnam's Sons, 1913  

E.A. Wallis Budge - The papyrus of Ani. A reproduction in facsimile, edited with hieroglyphic transcript, translation and introduction, Volume I, New York- London, G.P. Putnam's Sons-Philip Lee Warner, 1913  

E.A. Wallis Budge - The papyrus of Ani. A reproduction in facsimile, edited with hieroglyphic transcript, translation and introduction, Volume II, New York- London, G.P. Putnam's Sons-Philip Lee Warner, 1913  

E.A. Wallis Budge - The papyrus of Ani. A reproduction in facsimile, edited with hieroglyphic transcript, translation and introduction, Volume III. The papyrus of Ani reproduced in 37 coloured plates, New York- London, G.P. Putnam's Sons-Philip Lee Warner, 1913  

E. A. Wallis Budge - By Nile and Tigris, a narrative of journeys in Egypt and Mesopotamia on behalf of the British museum between the years 1886 and 1913, Volume I, London, J. Murray, 1920  

E. A. Wallis Budge - By Nile and Tigris, a narrative of journeys in Egypt and Mesopotamia on behalf of the British museum between the years 1886 and 1913, Volume II, London, J. Murray, 1920  

E. A. Wallis Budge - The literature of the ancient Egyptians, London, J.M. Dent & Sons limited, 1914  

E. A. Wallis Budge - A short history of the Egyptian people: with chapters on their religion, daily life, etc, London, J.M. Dent & Sons limited, 1914  

E. A. Wallis Budge - The Book of the dead: with twenty-five illustrations, London, British Museum, 1920  

E. A. Wallis Budge - An Egyptian hieroglyphic dictionary, Volume I, London, J. Murray, 1920  

E. A. Wallis Budge - An Egyptian hieroglyphic dictionary, Volume II, London, J. Murray, 1920  

E. A. Wallis Budge - The Rosetta stone, London, British Museum, 1922  

E. A. Wallis Budge - Tutankhamen, Amenism, Atenism and Egyptian monotheism, with hieroglyphic texts of hymns to Amen and Aten, London, Martin Hopkinson & Co, 1923  

E. A. Wallis Budge - Amulets and superstitions : the original texts with translations and descriptions of a long series of Egyptian, Sumerian, Assyrian, Hebrew, Christian, Gnostic and Muslim amulets and talismans and magical figures , London, Oxford University Press-Humphrey Milford, 1930  

E.A. Wallis Budge - Egyptian Language. Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphic, London-New York, Routledge & Kegan Paul- Dover Publications, 1973  

E.A. Wallis Budge - Legends of the gods, New York, Global Grey, 2013  

E.A. Wallis Budge - The Divine Origin of the Craft of the Herbalist, New York, Dover Publications Inc., s.a.  

 - на английски език, от The Internet Archive, формат PDF, файловете не са архивирани. Свалянето става с десен бутон (downloading by right button) и Save as...

E.A. Wallis Budge - From Fetish to God in Ancient Egypt, Oxon-New York, Routledge, 2013  - на английски език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

E. A. Wallis Budge- The liturgy of funerary offerings, London, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1909  - на английски език, от Scribd.com , формат PDF, файлът не е архивиран. Внимание! Scribd.com изисква създаване на акаунт (може да се влезе и директно чрез профил във Фейсбук) и ъплоудване на един или най-добре няколо лични файла за безплатен даунлоуд. След одобряването на файловете ползвателят може да сваля книги безплатно, без чакане и практически в неограничено количество. Свалянето става с ляв бутон (downloading by left button) и след това от бутона Download през страницата на предоставящия сървър./ Scribd.com needs a registration (entering with Facebook account is possible) and uploading of some files to an unlimited download be possible.

E.A. Wallis Budge - El libro egipcio de los muertos. El papiro de Ani. Encluye el texto egipcio original en caracteres jeroglificos , Malaga- Mexico City- Buenos Aires, Editorial Sirio, 2007 - на древноегипетски език (йероглифи) и испански език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow buton.

E. A. Wallis Budge- Jeroglíficos egipcios (El lenguaje egipcio en fáciles lecciones), Barcelona, Editorial Humanitas, 1988 - на древноегипетски език (йероглифи) и испански език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow buton.

Ernest Alfred Wallis Budge - The Ancient Egyptian Book of the Dead, New York, Quarto Publishing Group, 2016

- на английски език, от MEGA, формат PDF.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.

АЛТЕРНАТИВЕН ЛИНК / ALTERNATIVE LINK:

Ernest Alfred Wallis Budge - The Ancient Egyptian Book of the Dead, New York, Quarto Publishing Group, 2016

- на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

Ernest Alfred Wallis Budge - Book Of The Dead (1901): An English translation of the chapters, hymns, etc. of the Theban recension, with. introduction, notes, etc., Oxon (Oxford) - New York, Routledge, 2018

- - на английски език, от MEGA, формат PDF.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.

АЛТЕРНАТИВЕН ЛИНК / ALTERNATIVE LINK:

Ernest Alfred Wallis Budge - Book Of The Dead (1901): An English translation of the chapters, hymns, etc. of the Theban recension, with. introduction, notes, etc., Oxon (Oxford) - New York, Routledge, 2018

- на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетско изкуство, древноегипетска история, египтология, древноегипетска религия, Древен Египет, Уолис Бъдж, древноегипетска литература
Views: 2918 | Placed till: 05.12.2021 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]