Петък, 23.08.2019, 10:44
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Комплексни изследвания

Robyn Adams Gillam - Studies in the 14th Upper Egyptian Nome
16.07.2019, 14:11

Четиринадесетият ном на Горен Египет с център Кеши (през античността Cusae) е важно средище на култа към богинята Хатхор. Настоящата дисертация разглежда археологията, културата и историческите събития в този район от времето на VI династия на Старото царство през Първия преходен период до XII династия на Средното царство (средата на XXV-XVIII в. пр. н.е.). Особено внимание е отделено на политическата роля, която играят първожриците на Хатхор в делата на областта.

Robyn Adams Gillam - Topographical, Prosopographical and Historical Studies in the 14th Upper Egyptian Nome, Toronto, University of Toronto, 1991- на английски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: Средно царство, древноегипетска религия, Хатхор, древноегипетска география, номи, Старо царство, Древен Египет, Първи преходен период, Кеши, древноегипетско жречество
Views: 146 | Placed till: 16.08.2019 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
The Fourteenth Upper Egyptian nome with the center Keshi (in Antiquity - Cusae) is an important center of the cult of the goddess Hathhor. This thesis deals with archeology, culture and historical events in this region from the VI Dynasty of the Old Kingdom, during the First Intermediate Period, up to the XIIth Dynasty of the Middle Kingdom (mid-XXV-XVIII century BC). A special attention is paid to the political role played by Hathor's hight priestesses in the affairs of the area.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]