Неделя, 25.10.2020, 22:42
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Комплексни изследвания

Simson Najovits - Egypt, Trunk of the Tree
12.05.2018, 10:29

                    

Вълнуващо пътешествие през времето, което разкрива пред нас цялото многообразие от образи и аспекти на древноегипетската цивилизация. Бляскаво съчетание от новаторство, консерватизъм, практичност и нелогичност бележи тази култура по цялото протежение на нейното историческо развитие. По неочакван начин в самата нейна тъкан са вплетени невероятен по дълбочината си интелектуален анализ с най-архаични и инфантилни суеверия, придобили с хилядолетията ореол на свещена и недосегаема традиция.
Основна задача на автора е да покаже как Египет се е превърнал в "ствол на дървото" - в стеблото по което текат жизнените сокове чрез които е разцъфтяла близкоизточната цивилизация и в крайна сметка чрез нея и съвременната западна култура. Особен интерес за него представлява изобретяването на монтеизма край бреговете на Нил, неговото по-късно адаптиране към еврейската култура и превръщането му в отлика на последващите цивилизации.

- Ранен религиозен и обществен контекст.
- Ранен технологичен контекст.
- Етнически и географски контекст.
- Системи от богове, демони, космогонии, митове и магия.
- Теократичен и политически контекст.
- Основополагащият митологичен контекст. Озирис - смърт и възкресение за бога и хората.
- Художествен контекст - изобразителното изкуство.
- Социален контекст на египетската политико-религиозна система.
- Опитът за разрешаване на скандалния факт на смъртта - основно занимание на древноегипетската религия.
- Политеизъм, теокрация и политико-религиозно съперничество. Идването на монотеизиращите се богове.
- Революцията на Амарна. Ехнатон изобретява първия монотеизъм.
- Предполагаеми и доказани взаимоотношения между Египет и евреите. Главен резултат- консолидиране на монотеизма.
- Автентичното и въображаемо наследство на Египет.
- Преоткриването на Египет като "ствол на дървото".

Simson Najovits - Egypt, Trunk of the Tree, Vol. 1: The Contexts, New York, Algora Publishing, 2003  

Simson Najovits - Egypt, Trunk of the Tree. A modern survey of an ancient land, Vol. 2: The Consequences. How Egypt Became the Trunk of the Tree, New York, Algora Publishing, 2004  

- на английски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.  

Added by: Admin | | Tags: Древен Египет, древноегипетска цивилизация, древноегипетска култура, Амарна, древноегипетско общество, монотеизъм, Ехнатон, Озирис, древноегипетска религия
Views: 2139 | Placed till: 12.06.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin   [Entry]
An award-winning writer and international journalist leads the general reader through ancient Egypt, exploring the maze of facts and fantasies, and examines Egypt's place in the history of religion and monotheism in particular. He shows how Egypt both influenced and mystified other civilizations for centuries. Writing in an easy to read narrative literary style while respecting the norms of Egyptological scholarship, the author examines the contradictory opinions of major Egyptologists (and the major loonies), and brings us closer to Egypt's core meaning and influence. Along the way, he illuminates the enchanting, imaginative beauty of the Egyptian saga. Ancient Egypt built a society on a remarkable mixture of the new, the useful and the beautiful, while retaining primitive magic, obscurantism, and the infantile but extraordinarily poetic. Egypt was also one of the most optimistic nations ever founded, inventing optimistic answers to many of man's fundamental questions.Volume I situates the Egyptian religion, political system and society within the contexts some of them stretching back as far as before c. 4000 BC of the early history of religion, mythology, technology, art, psychology, sociology, geography and migrations of peoples. It surveys the religious underpinnings of the society, including the founding of the first nation - and the first nation to proclaim its sacred nature. Divine kingship, the holy city and capital city were invented here.Volume II discusses the major consequences that arose from Egypt's system. The religious, funerary, afterlife and societal views of Egyptians are compared to the other major religions and societies. Their probable influence on Greek religion and on Hebrew and Christian monotheisms is carefully traced, as are Egypto-Hebrew relations. The highlights of Egypt's religious, political, colonial, artistic and literary life are examined as well as the subsequent decline of Egypt.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]