Четвъртък, 23.01.2020, 09:15
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Литература

David Peter Davies - The taking of Joppa
22.09.2019, 05:57

"Превземането на Йопа" е древноегипетско литературно произведение с полуисторически-полухудожествен характер, запазено в папируса Харис 500 от времето на Рамесидите (XIII-XI в. пр. н.е.), съхраняван в Британския музей. Разказва за превземането на палестинския град Йопа (др. ег. Йопе/ дн. Яфа - пристанището на Тел Авив) от египетския генерал Джехути по време на завоевателните кампании при фараона Тутмос III (ok. 1479-1425  г. пр. н.е.). Описаните събития може и да имат историческа основа въпреки известни спорове относно наличните археологически данни, но основният наратив в нея наподобява твърде много плод на въображението.
Повествованието описва как генерал Джехути прибягва до хитрост за да влезе в града. Той скрива двеста от своите войници в чували, натоварва ги върху товарни добичета и изпраща вест в Йопа, че египтяните се предават, отстъпват и в знак на своето примирение изпращат данък. Щом керванът се озовава от вътрешната страна на портите, скритите в чувалите египетски воини се измъкват и превземат града.
Така "Превземането на Йопа" може да се разглежда като литературен първообраз на древногръцкия епос за "троянския кон", предхождащ го с няколко столетия. Други ценни моменти в него са споменаванията на градове и обстановка, на наемните воини с индоевропейско име "марианну" и на скитащите разбойници хапиру - две важни за историята на Леванта от онова време социални групи.
Настоящата ценна магистърска дисертация представлява подробно проучване на паметника, включващо текст, превод и анализ на основните действащи лица, моменти и категории в произведението. 

David Peter Davies - The taking of Joppa, Durham, Durham University, 2003- на английски език, от The IDurham University, формат PDF.Свалянето става с десен бутон (downloading by right button) и Save as...


 

Added by: Admin | | Tags: Ново царство, древноегипетско военно дело, Тутмос III, Древен Египет, Йопа, Левант, Джехути, древноегипетска литература, XVIII династия
Views: 338 | Placed till: 22.10.2019 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
The story of The Taking of Joppa is a window onto the workings of New Kingdom foreign military policy towards the Levant. Comparative and contextual study reveals marked differences from accepted norms of Egyptian literature, suggesting a unique opening into the political climate in which it was written. But what is The Taking of Joppa and how is it best read? This study aims to highlight the complexity and value of this long-overlooked text. The thesis begins with a detailed literary analysis of the piece. Coupling linguistic questions with the investigation of many of the names, gods and cultural references that appear, the text is laid open for study within the wider concerns of its historical context. A study of genre places The Taking of Joppa alongside military tomb biographies, with which it shares much of its subject matter. The Tale of Sinuhe, The Siege of Megiddo and The Battle of Kadesh are also examined as pieces close in style and concern to Joppa. Examination of the historical background to the narrative setting and to the date of the papyrus on which Joppa is recorded leads to a complementary study of the New Kingdom’s empire-building efforts. Textual, material, and sociological issues are examined, as both external and internal manifestations of Egyptian culture. The study concludes with a discussion of the piece's political and ideological power within the context of an Egyptian empire. Historical, linguistic and archaeological evidence conspires to show that The Taking of Joppa is a complex and highly constructed text, essential in understanding many aspects of foreign and domestic Egyptian affairs.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]