Понеделник, 20.01.2020, 13:36
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Литература

Miriam Lichtheim - Late Egyptian Wisdom Literature in the International Context
27.05.2018, 17:22

Студия върху литературно-стилистичните, идейно-моралните и исторически паралели между нравоучителната литература на Древен Египет през Късния период и древноеврейските литературни паметници, намерили място в Библията. Автор е световнопризнатият експерт по древноегипетска литература от еврейски произход Мириам Лихтхейм (1914-2004). Особен акцент е поставен върху използването на пословици и поговорки, формулирането на "златното правило" в предписанията за поведение, прагматизма и хумористично-битовия елемент (например в поученията относно жените). Използвани са важни древноегипетски демотически паметници като Поучението на Анхшешонк (Папирус 10508 от Британския музей), Папирусът 2414 от Лувъра, папирусът Исингер и др. Освен подробен анализ, монографията съдържа и пълен превод на литературните произведения.

Miriam Lichtheim - Late Egyptian Wisdom Literature in the International Context: A Study of Demotic Instructions, Fribourg - Göttingen, Universitatsverlag Fribourg- Vanderhoeck & Ruprecht, 1983

- на английски език, от The Zurich Open Repository and Archive, формат PDF.Свалянето става с десен бутон (downloading by right button) и Save as...

 

Added by: Admin | | Tags: папируси, библия, древноегипетска литература, Папирус Исингер, Късно царство, демотическо писмо, сапиентална литература, Поучения на Анхшешонк, Древен Египет
Views: 537 | Placed till: 27.06.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
A study on the literary, ideological (moral) and historical parallels between the ancient Egyptian wisdom literature and the ancient Jewish literary monuments found in the Bible. Author is the world-renowned expert on ancient Egyptian literature Miriam Lichtheim (1914-2004). A special emphasis is made on the use of proverbs, the definition of "golden rule" in the behavior prescriptions, pragmatism and the humorous element (for example, in the teachings about women). Ancient Egyptian demotic monuments such as the Ankhsheshonqy's Teaching (Papyrus 10508 from the British Museum), Papyrus 2414 from the Louvre, Papyrus Isinger and others were used. Apart from a detailed analysis, the monograph also contains a complete translation of the literary works.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]