Четвъртък, 23.01.2020, 10:33
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Литература

Pierre Montet - La nécropole royale de Tanis
22.07.2018, 15:39

                 

Детайлното обследване на царския некропол в Танис (столица на страната през Третия преходен период- XI-VIII в. пр. н.е.) за бележития френски египтолог Пиер Монте (1905-1966) е делото на живота му, на което той посвещава повече от 12 години. Най-големите си открития той прави през 1939-1940 г.
Първата находка е гробницата на фараона от XXII династия Осоркон II (872-837 г. пр. н.е.). Макар и ограбена още в древността, тя впечатлява с размерите си, а изработката и великолепието на малкото гробни дарове, пропуснати от мародерите свидетелстват за блясъка и величието на владетелите на Египет през Желязната епоха.
Още през следващия археологически сезон обаче Пиер Монте  открива друга владетелска гробница, като находката е сравнима по своето великолепие само с тази на Тутанкамон от Хауърд Картър. Това е напълно запазената и недокосната погребална камера на Псусенес I (1047-1001 г. пр. н.е.) от XXI династия. Златната погребална маска, масивният златен нагръдник, изящно изработеният сребърен антропоиден саркофаг са едни от най-скъпоценните съкровища на Египетския музей в Кайро.

Pierre Montet - La nécropole royale de Tanis. Tome Premier. Les constructions et le tombeau d'Osorkon II à Tanis, Paris, entre national de la Recherche scientifique / Commission des fouilles auprès de la Direction générale des Relations culturelles,1947

Pierre Montet - La nécropole royale de Tanis. Tome Second. Les constructions et le tombeau de Psousennés à Tanis , Paris, Centre national de la Recherche scientifique / Commission des fouilles auprès de la Direction générale des Relations culturelles, 1951

- на френски език, от The Internet Archive, формат PDF.Свалянето става с десен бутон (downloading by right button) и Save as...

Pierre Montet - La nécropole royale de Tanis. Tome Premier. Les constructions et le tombeau d'Osorkon II à Tanis, Paris, entre national de la Recherche scientifique / Commission des fouilles auprès de la Direction générale des Relations culturelles, 1947

Pierre Montet - La nécropole royale de Tanis. Tome Second. Les constructions et le tombeau de Psousennés à Tanis , Paris, Centre national de la Recherche scientifique / Commission des fouilles auprès de la Direction générale des Relations culturelles, 1951

- на френски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: фараони, Танис, Древен Египет, Трети преходен период, Осоркон II, Псусенес I, древноегипетска археология
Views: 630 | Placed till: 22.08.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
The detailed investigation of the royal necropolis in Tanis (the capital of the country during the Third Intermediate Period - XI-VIII c. BC) for the famous French egyptologist Pierre Montet (1905-1966) is the work of his life, to which he devotes more for 12 years. His greatest discoveries he made in 1939-1940.The first find is the tomb of Pharaoh of the XXII Dynasty Osorkon II (872-837 BC). Though ruined in antiquity, it impresses with its size, and the workmanship and splendor of the fewgrave goods, missed by the marauders, testify to the glamour and majesty of the rulers of Egypt during the Iron Age.Even in the next archaeological season, however, Pierre Monte finds another ruler's tomb, the find being comparable in its splendor only to that of Tutankhamun by Howard Carter. This is the completely preserved and untouched burial chamber of the XXI Dynasty pharaoh Psusennes I (1047-1001 BC). The golden burial mask, the massive golden breastplate, the exquisitely crafted silver anthropoid sarcophagus are among the most precious treasures of the Egyptian Museum in Cairo.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]