Сряда, 29.03.2023, 01:28
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Наука

Ancient Egyptian Science: A Source Book
16.06.2012, 16:21
 

                
 
 

  Христоматия с подбрани първоизточници за египетската наука в три тома. Изданието на Американското философско общество е съставено от Маршъл Кладжет и влючва както следва: 

Том първи: Методология на познанието и формулиране принципите на порядъка:

Коментари:

- Резултати от дейността на писарите за формулиране на първоначална теория на познанието и концепция за постигане на безсмъртие чрез научна дейност;

- Редът: светът и неговото сътворение; 

Първоизточници:

- Надписи в гробници от времето на Старото царство;

- Нравоучителна литература;

- Текстове от пирамидите и саркофазите;

- Книга на мъртвите и други религиозни книги от времето на Новото царство: Книга на Амдуат, Книга за небесната крава, Литанията на Ре;

- Религиозни химни;

- Мемфиска теология;

- Магически папирус Харис;

- Книги на сънищата; 

 
Том втори: Календар, измерване на времето и астрономия:
 
Коментари:
 
- Въведение в древноегипетския календар;
- Стар и нов лунен календар;
- Граждански календар;
- Сотическият календар и Папирусът Еберс;
- Часовници: нощните часове, звездният часовник от периода на Рамесидите; водни часовници; слънчеви часовници; двадесет и четиричасовият ден с еднакви часове; 
- Астрономически тавани и други паметници; астрономическият таван в тайната гробница на Сенмут III и гробницата на Сети I; 
- Египетският зодиак;
 
Първоизточници: 
 
- Списъци с празници от Старото и Новото царство;
- Папирусът Еберс;
- Астрономическият таван в тайната гробница на Сенмут III;
- Таванът в зала К на гробницата на Сети I;
- Извадки от алендара в храма Мединет Абу в Западна Тива;
- Имената на дните от лунния календар;
- Дължини на часовете от дневния и нощния период според годишното време по Папирус 866371 от Музея в Кайро;
- Дължини на часовете от дневния и нощния период по 15 дневни (половинмесечни) интервали;
- Египетският 25 годишен лунен цикъл;
- Циклите на Сириус (Сотис) и Сотическата година;
- Часовникът от капака на саркофага на Мешхет;
- Книгата на Нут с нейната фигура във възходяща небесна позиция и коментари към нея;
- Драматически текстове от кенотафа на Сети I;
- Звездният часовник от периода на Рамесидите;
- Водният часовник на Аменемхет;
- Слънчевият часовни (със сянка) описан в кенотафа на Сети I;
- Четириъгълният зодиак от храма на Хнум в Есне (А) и ккръглият зодиак от храма на Хатхор в Дендера (Б);
- Надписи от статуята на астронома Хархеби;
- Петроглиф от Нехен с възможно астрономическо значение;
 
 
Том втори: Древноегипетската математика:
 
Коментари:
 
- Изчисленията през Раннодинастичния период и Старото царство;
- Египетските мерки;
- Систематични математически упражнения и помощни средства за изчисление;
- Основни концепции на древноегипетската математика;
- Дроби;
- Намиране на неизвестни - "проблемът Аха";
- Аритметични и геометрични прогресии;
- "Проблемите тип Песфу";
- Древноегипетската геометрия; Намиране на площ и обем;
 
Първоизточници: 
- Математически папирус Ринд;
- Московски математичеси папирус;
- Математически фрагменти от Кахун;
- Берлинският папирус 6619;
- Математическите пергаментови свитъци в Британския музей;
- Секции G-I от Папирус Райснер;
 
  
 
 
 
 
- на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button. 
 
 
 
- на английски език, от Google Drive, формат DJVU. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button. 
 
 
Added by: Admin | | Tags: Древен Египет, древноегипетски календар, древноегипетска астрономия, древноегипетска наука, папирус Райснер, папирус Ринд, древноегипетска математика
Views: 2444 | Placed till: 16.12.2021 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]