Tuesday, 30.05.2023, 23:49
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Наука

Мaксим А. Лебедев - Слуги фараона вдали от Нила
13.01.2018, 18:58

Увлекателно проучване за експедициите, които египетските фараони изпращат в съседни страни и начина, ппо който египтяните опознават света, заобикалящ долината на Нил. Описани са пътешествията в търсене на редки материали, минерали, животни и роби от времето на Старото и Средното царство в Синай, Нубия, Източната и Западната пустини, дори до далечната страна Пунт. Приведени и систематизирани са множество оригинални текстове и графити, свидетелстващи за тези начинания.

Максим A. Лебедев - Слуги фараона вдали от Нила: развитие контактов древнеегипетской цивилизации с окружающими областями в эпоху Древнего и Среднего царств, Санкт-Петербург, Нестор-История, 2015

- на руски език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: Нубия, Източна пустиня, Пунт, Синай, Древен Египет, древнеогипетска икономика, древноегипетска география, Старо царство, нил, Западна пустиня
Views: 1221 | Placed till: 20.08.2022 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Admin  
0
Данная монография - результат многолетнего исследования взаимодействия древ­неегипетской цивилизации с окружающими областями и их населением в эпоху Древнего и Среднего царств. В основе работы лежит изучение процесса становления и развития древнеегипетских экспедиций за материалами на рудники и в каменоломни за пределы Нильской долины, их социально-экономического, культурного и политического значения для древнеегипетского общества времени строительства царских пирамид. При этом изучаемые предприятия рассматриваются в тесной связи с более широким процессом проникновения египтян за пределы Нильской долины, в котором экспедиции за материалами были лишь одним из важных инструментов взаимодействия египетского государства с окружающими областями. Работа базируется на исследовании многочисленных письменных источников, большинство этих текстов переведены на русский язык впервые.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]