Tuesday, 30.05.2023, 22:37
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Наука

Rosalie Ann David - Egyptian Mummies and Modern Science
26.11.2012, 22:34
  
 
  Изключително подробно и задълбочено изследване върху египетските мумии с привлечени всички средства и методи на модерната наука.
 
- Манчестърският Проект "Мумия" (Mummy Project) - 1973-2007;
- Международната банка за тъкани от мумии;
- Инструментални и фармацевтични аспекти при изследването на мумиите;
- Исторически бекграунд в изследването на мумиите;
- Природно и изкуствено мумифициране. Околна среда;
- Мумифициране през различните епохи: Старо царство, Първи преходен период, Средно царство, Втори преходен период, Ново царство, Късен период (Късно царство);
- Визуални методи за изследване на мумиите: рентген, томография и компютърна томография, флоурография, ядрено-магнитен резонанс, ултразвук, 
- Състояние на мумиите, амулети, украшения, облекло;
- Отстраняване на вътрешните органи, повиване на мумиите;
- Средства на съдебната антропология: пол, възраст, физическо състояние и социален статус на индивида, болести, начин на живот, артефакти;
- Животински мумии - видове, особености, фалшификации;
- Ендоскопско изследване на мумиите;
- Знакови случаи на изследвания на мумии (Асру, певица на Амон, Хари, жрец на Амон);
- Хранене, стоматологично състояние и проблеми в Древен Египет по данни от мумии;
- Зъболечението в Древен Египет;
- "Резени мумия" - хистологични перспективи в изследването на мумиите ( вземане на проби от тъкани, рехидратация и фиксация);
- Откриване и изследване на бактерии и гъбички;
- Изследване на костния материал;
- Поляризирано микроскопско изследване;
- Изучаване на растителни останки и котешки мумии;
- Методология на мумификацията и използвани вещества (битуми и смоли, кедрово масло, борат, натриев сулфат (натрон);
- Методи на изследването: светлинна, инфрачервена и молекулярна микроскопия;
- Палеопатология: туберкулози, прокази, трепонематози; чума и други вирусни заболявания; Палеопаразитология: болест на Чагас, трихинелоза, хепатит; Ракови заболявания; Анемии, натравяния с тежки метали; Атеросклероза; Костни заболявания, заболявания на пикочно-половата система, кожни заболявания;
- Статистиката в изследването на мумиите;
- Използване на имуноцитохимията при изследването на мумиите - използвани реагенти, шизостомиазис;   
- Изследване на ДНК от мумии - сравнителни методи;
- Аналитични методи за изследването на органичен материал: пиролиза, хроматография;
- Спектроскопия - визуална, инфрачервена, ултравиолетова. Ядрено-магнитен резонанс, електронен резонанс;
- Молекулярен анализ: стереохимия, масспектрометрия; газова хроматография;
- Неорганични методи: рентген и производни;
- Лицева възстановка на облика на древните египтяни с използване на мумии;
- Древноегипетската медицина по материала от мумии;
- Медицински папируси (Кахун, Лондон и Лайден, папируси от Рамесеума, папируси Едуин Смит, Еберс, Виндоб, Бруклински и Берлински папируси);
- Наркотични вещества в Древен Египет (опиум, никотин, кока, други);
- Древноегипетската фармацевтика (суровини и приготвяне на лекарствата, ефекти);
- Лечение на рани и травми;
- Консервция на древноегипетските мумии;
- Бъдещето на изследванията в тази област;
 
   Rosalie Ann David - Egyptian Mummies and Modern Science, Cambridge - New York, Cambridge University Press, 2008 - на английски език, от MEGA, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download. 
 
 
 
Added by: Admin | | Tags: папирус Еберс, папирус Кахун, мумификация, Лайденски медицински папирус, мумии, папируси, Древен Египет, Лондонски папирус, древноегипетска медицина
Views: 1670 | Placed till: 29.12.2021 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]