Неделя, 19.05.2024, 05:03
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Политическа история

Anne Burton - Diodorus Siculus, Book I. A Commentary
30.05.2023, 06:37

Диодор Сицилийски (I в. пр. н.е.) е гръцки историк от римската епоха, компилирал в обширен труд съчиненията на множество предишни автори за историята на Средиземноморието от най-древни времена до неговото съвремие. Трудът, наречен "Историческа библиотека" първоначално се състои от 40 книги, но до наши дни са достигнали само 15. Първата от тях е посветена на Древен Египет, като включва разкази относно митовете за боговете, сътворението на света и първите хора според египтяните; географията на страната, включително разливите на Нил, учредяването на царската власт и владетелите на египетската държава, обичаите и религиозните вярвания на обществото. Настоящата монография представлява подробен коментар на това произведение.

Anne Burton - Diodorus Siculus, Book I. A Commentary, Leiden, E.J. Brill, 1972 [Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain 29]

- на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: фараони, древноегипетска история, Древен Египет
Views: 479 | Placed till: 30.06.2023 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Admin  
0
Diodorus Siculus (1st century BC) was a Greek historian of the Roman era who compiled the writings of many previous authors on the history of the Mediterranean from the earliest times to the present in a large work. The work called "Historical Library" originally consisted of 40 books, but only 15 have survived to this day. The first of them is devoted to Ancient Egypt, including stories about the myths of the gods, the creation of the world and the first people according to the Egyptians; the geography of the country, including the flooding of the Nile, the establishment of kingship and the rulers of the Egyptian state, the customs and religious beliefs of the society. The present monograph is a detailed commentary on this work.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]