Неделя, 19.05.2024, 03:27
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Политическа история

Е. С. Ершова - Феномен награждения древнеегипетских чиновников в культуре эпохи Нового царства
18.03.2023, 10:24

Всеки служител, който влага амбиция в изпълнението на своите задължения, извършва работата си със старание и влага в нея талант има нужда от признание. То е най-важният стимул за неговата реализация и в крайна сметка за стабилността и пребъдването на страната. Още през началните етапи от развитието на древноегипетската държавност и нейния  административен апарат започва да се формира система от награди (предмети и ритуали), които да покажат благоволението на владетеля и признателността на народа към труда на отличилите се чиновници. 
Своя завършен комплексен етап този церемониал придобива през епохата на Новото царство. Не случайно тогава сцените на награждаване се откриват изрисувани по стените на гробници, на релефи в големите храмове и върху стели. Най-общо типовете награди са две и сякаш това разделение се е запазило и до наши дни: за граждански заслуги и за военни заслуги. И в двата случая става въпрос за връчване на злато, което обаче за древните египтяни няма единствено материално значение. Неговото сияние и непроменливост символизират колко ценни и трайни са резултатите от работата на служителя. Нещо повече - именно златото е възприемано като "плът на боговете" и притежанието му придава на отличената дейност сакрален смисъл. Със "златото на честта" фараонът награждава отличили се граждански администратори за успешно изпълнение на задачи свързани с управление на продоволствията, големи строежи, добив на ценни материали или други подобни мирновременни дейности. "Златото на храбростта" е награда за воини отличили се с особена смелост по време на сражения, ловко и хитро заловили важни за неприятеля пленници или военачалници проявили особени стратегически умения.
Като материал за изследването служи изобразителният фонд от различни гробници в Тиванския некропол, Сакара, Амарна, Танис, Дейр Рифа и Аниба, както и от храмовите комплекси в Карнак, Мединет Абу, Бейт ел Вали и от стели.

Елена Сергеевна Ершова - Феномен награждения древнеегипетских чиновников в культуре эпохи Нового царства, Москва, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 2022

- на руски език, от Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), формат PDF. Свалянето става с десен бутон (downloading by right button) и Save as...

АЛТЕРНАТИВЕН ЛИНК / ALTERNATIVE LINK

Елена Сергеевна Ершова - Феномен награждения древнеегипетских чиновников в культуре эпохи Нового царства, Москва, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), 2022

- на руски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетска администрация, древноегипетска археология, Ново царство, древноегипетско изкуство, Древен Египет
Views: 187 | Placed till: 18.04.2023 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Admin  
0
Объектом исследования служат свидетельства награждения представителей египетской знати эпохи Нового царства (1550–1070/1069 гг. до н.э.).
Предметом исследования является феномен награждения чиновников в контексте культуры Древнего Египта эпохи Нового царства и особенности сложения наградного ритуала.
Целью данной работы служит выявление особенностей, этапов сложения и трансформации феномена награждения древнеегипетских чиновников в эпоху Нового царства.
Задачами работы являются:
1) рассмотрение появления и развития «системы хвалы» и его отражения в культуре Древнего Египта;
2) анализ изображений тридцати восьми сцен награждения из тридцати
частных гробниц Фив, Саккары, Амарны, Таниса, Дейр Рифы и Анибы и
определение их места в системе декора частных гробниц, а также шести сцен награждения, не имеющих гробничного контекста: четыре находятся в храмовых комплексах Бейт эль-Вали, Мединет Абу, Карнак (две), а две — на стелах;
3) рассмотрение типологии и символики древнеегипетских наград эпохи Нового царства;
4) анализ эволюции древнеегипетской системы награждения знати в
контексте политических и культурных изменений и установление роли царя в этом процессе.
Хронологические рамки работы: Все рассматриваемые сцены награждения датированы эпохой Нового царства (1550–1070/1069 гг. до н.э.). Для исследования становления феномена награждения золотом частных лиц в эпоху Нового царства, помимо источников данного периода, привлекаются письменные и изобразительные свидетельства награждений чиновников более раннего времени — Древнего и Среднего царств.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]