Сряда, 29.01.2020, 06:27
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Политическа история

Günther Hölbl - A History of the Ptolemaic Empire
10.08.2019, 11:28

Всеобхватна монография на австрийски автор, обобщаваща всички по-важни аспекти в политическата история, културата и идеологията на елинистическата държава на Птолемеите в Египет. Особено важен е анализът на постигнатото хармонично вписване на новия гръцки управляващ елит в традиционните представи на неговите поданици: отъждествяване на гръцките божества с египетските, обожствяване на фараоните по общоприетия египетски модел, възприемане на обичая за вътрешносемейни династически бракове, конструиране на митологични връзки, представящи гърци и египтяни като свързани от родство и културна приемственост. Резултатът на тази политика е най-успешната и трайна реализация на цивилизационния феномен елинизъм в Източното Средиземноморие.
- Начало и златна епоха: Александър Велики и Птолемей I Сотер (332-282 г. пр. н.е.). Империята при Птолемей II Филаделф и Птолемей III Евергет (282-222 г. пр. н.е.). Царска идеология и религиозна политика от Александър до Птолемей III;
- Промени и упадък в елинистичната държава на Птолемеите: Външна политика и история на династията от Птолемей IV Филопатор до "деня в Елевзина" (222-168 г. пр. н.е.). Вътрешната съпротива и държавата на фараоните в Тива (206-186 г. пр. н.е.). Свещената царска власт от Птолемей IV до ранните години от царуването на Птолемей VI Филометор; 
- Царството на Птолемеите в сянката на Римската сила: История на държавата и династията от изтеглянето на Антиох IV до интерлюдията на Пттолемей XI (168-80 г. пр. н.е.). Финалният период - Египет в плановете на римските лидери (80-30 г. пр.н.е.). Религиозна култура и божественост на царската власт от Птолемей VI до Клеопатра VII.
- Основни моменти и характеристики в развитието на царството на Птолемеите.

Günther Hölbl - A History of the Ptolemaic Empire, London - New York, Routledge, 2000

- на английски език, от MEGA, формат PDF.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 

Added by: Admin | | Tags: Александър Велики, Клеопатра, Птолемеи, фараони, Птолемей IV, елинизъм, Птолемей III, Птолемей VI, Птолемей I, Птолемей II, Птолемей XI, Антиох IV, Древен Египет
Views: 398 | Placed till: 10.09.2019 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
This compelling narrative provides the only comprehensive guide in English to the rise and decline of Ptolemaic rule in Egypt over three centuries - from the death of Alexander in 323 BC to the tragic deaths of Antony and Cleopatra in 30 BC.

The skilful integration of material from a vast array of sources allows the reader to trace the political and religious development of one of the most powerful empires of the ancient eastern Mediterranean. It shows how the success of the Ptolemies was due in part to their adoption of many features of the Egyptian Pharaohs who preceded them - their deification and funding of cults and temples throughout Egypt.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]