Петък, 24.05.2024, 15:40
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Политическа история

В. В. Струве - Манефон и его время
19.05.2018, 12:58

Монография, комплектована от магистърската дисертация и по-късни публикации на големия руски египтолог и асириолог Василий Василиевич Струве (1889-1965). Представени са личността и делото на египетския историк Манетон от Себенит (кр. на IV- III в. пр. н.е.), неговата първа по рода си хронология на древноегипетските фараони по династии на гръцки език, както и обкръжаващият го социокултурен контекст - изковаването на космополитната елинистическа цивилизация от елементите на местната и гръцка култури. Особен акцент е поставен на късните династии: от XXII до XXXI и на списъците с владетели, съхранени в трудовете на арабския историк Ал Бируни, допълващи запазените в трудовете на Йосиф Флавий, Евсевий Кесарийски и Секст Юлий Африкан.

Василий Васильевич Струве - Манефон и его время, Санкт-Петербург, Журнал Нева - Летний сад, 2003

- на руски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: Древен Египет, Манетон, фараони, елинизъм, древноегипетска история
Views: 2082 | Placed till: 19.09.2022 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1 Admin  
0
В книгу вошли труды выдающегося отечественного востоковеда, академика В.В. Струве (1889-1965), посвященные Манефону Севеннитскому — Отцу египетской истории. Манефон, египтянин из Севеннита, живший во времена Птолемея Филадельфа (282-246 гг. до н.э.) и ставший верховным жрецом в Илиополе, через несколько десятилетий после завоевания Египта Александром Македонским изложил по-гречески историю своей родины. Книга предназначена как для специалистов, так и для всех интересующихся историей древнего мира. Впервые в научный обиход вводится арабская версия царских списков Манефона, сохранившаяся в трудах Абурейхана Бируни (973-1048).

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]