Неделя, 19.05.2024, 03:09
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Политическа история

Владимир А.Томсинов - Государство и право Древнего Египта
25.11.2015, 21:28

Обзорно изследване на историята на държавата и правото на Древен Египет с акцент върху института на царската власт, упражнявана от фараона.

- Историография за Древен Египет през Античността, Средновековието и модерната епоха. Източници за изследване на историята на държавата и правото, създадени от древноегипетската цивилизация. Хронология и периодизация.

- Фараонът - основна и доминираща фигура в социалната организация на държавата.Институтът на царската власт: основни характеристики и изменения през епохите на Старото царство, Средното царство, периода на владичеството на хиксосите, Новото царство, периода Амарна, коопериране и конкуренция с върховните жреци на Амон при последните Рамесиди, Късното царство (либийска полиархия, кушитска доминация, Саиска епоха), епохата на Птолемеите.

- Административен и правов апарат на древноегипетската държава: Велик везир (джати); Органи на централното управление; Органи на местното управление;

- Основни характеристики на древноегипетската правна система: законодателна дейност на владетеля, понятието за върховен правопорядък (Маат); Източници на правото- закон, обичай, съдебно решение, договор; Правото в епохата на Птолемеите; 

- Съдоустройство и съдопроизводство; Съд на оракула;

- Правно регулиране на семейно-брачните и имуществени отношения: Семейно право и положение на жената; Наследствено право; Поземлено право; Договорно право (покупко-продажба, заем, наем); 

- Престъпления и наказания;

  Владимир А.Томсинов - Государство и право Древнего Египта, Mосква, Зерцало-М, 2011- на руски език, от Google Docs,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

  Владимир А.Томсинов - Государство и право Древнего Египта, Mосква, Зерцало-М, 2011- на руски език, от 4Shared , формат PDF, файлът не е архивиран. Внимание! 4Shared изисква създаване на акаунт (може да се влезе и директно чрез профил във Фейсбук). Свалянето става с ляв бутон (left button) и след това от бутона Download през страницата на предоставящия сървър./ 4Shared needs a registration (entering with Facebook account is possible) to download be possible.

 

Added by: Admin | | Tags: Птолемеи, Късно царство, куш, фараони, древноегипетско право, Маат, Древен Египет, Средно царство, Ново царство, Старо царство
Views: 1141 | Placed till: 25.12.2022 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]