Неделя, 19.05.2024, 04:01
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Политическа история

Жан Веркуттер, Клод Вандерслейен - Египет и долина Нила
26.03.2021, 09:56

                    

Първият том от поредицата за историята на Древен Египет от френския египтолог Жан Веркуте (1911-2000) е посветена на ранните етапи от развитието на древноегипетската цивилизация. Преддинастичният период (XII- края на IV/ началото на III хил. пр. н.е.) е характеризиран с подробен анализ на различните археологически култури в тяхната последователност, разгледани са многобройните материални находки и е пресъздаден животът на обитателите в долината на Нил през онова далечно време. Предизвикателството да се опише Раннодинастичният период (I-II династия: края на IV/ началото на III хил. пр. н.е.- средата на XXVIII в. пр. н.е.) с неговите крайно сложни въпроси като появата на първите локални династии, дилемата автохтонност или преселение на техните основатели, обединението на страната и появата на първата национална държава получава своя наистина достоен отговор. Най-сетне, авторът се справя блестящо и със задачата да обрисува блясъка на Старото царство (III-VI династия: средата на XXVIII -  средата на XXI в. пр. н.е.) с феномените на абсолютната монархия, сложния държавно-административен апарат, величествените монументи и края му във водовъртежа на еко-климатичния колапс.

Вторият том от историческия обзор на Египет и долината на Нил от белгийския египтолог Клод Вандерслейен (1927-2021) проследява развитието и утвърждаването на древноегипетската държавност през епохите на Средното (XI-XII династия, XXI-XVIII в. пр. н.е.) и Новото царство (XVIII-XX династия, XVI-XI в. пр. н.е.): хилядогодишен период през който протичат изключително важните процеси на фрагментация и възсъединяване, централизация и замяна на наследствената родова с административно-чиновническа аристокрация по места, нахлуване на чуждоземните завоеватели хиксоси в страната и нейното отвоюване от тях, експанзия на север и юг с резултат създаване на огромна империя, окултуряване на периферията по египетски цивилизационен модел, религиозни смутове и контрареформация, отблъскване на нашествието на "морските народи" и съхраняване на държавността на непосилна цена.

 

Жан Веркуттер - Египет и долина Нила. Том I: С древнейших времен до конца Древнего царства 12 000-2000 гг. до н. э., Санкт-Петербург, Нестор-История, 2015

Клод Вандерслейен - Египет и долина Нила. Том 2. От конца Древнего царства до конца Нового царства, Санкт-Петербург, Академия Исследования Культуры, 2023

- на руски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетска история, древноегипетска археология, Древен Египет, Преддинастичен период, Старо царство, раннодинастичен период
Views: 573 | Placed till: 26.04.2023 | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
1 Admin  
0
Книга посвящена истории Египта с древнейших времен до конца XX в. до н. э., включающей период до возникновения государства, раннединастическую эпоху (I-III династии) и Древнее царство (IV-VIII династии). В разделах по истории додинастического Египта автор уделяет большое внимание хронологии археологических культур, описанию погребений и инвентаря, реконструкции быта, проблеме возникновения государства в Египте на рубеже IV-III тыс. до н. э. Разделы по истории Египта времен Раннего царства и эпохи расцвета цивилизации посвящены сложным вопросам хронологии, военной и строительной деятельности царей, международным связям.

2 Admin  
0
Второй том посвящен длительному периоду истории Древнего Египта, охватывающему правление VIII-XX династий. Исследуются основные проблемы хронологии, культуры, международных отношений, династической истории, административного устройства древнего государства в долине Нила.

Труд К. Вандерслейена выходит далеко за рамки привычного последовательного изложения истории царских династий, фактически являясь фундаментальным справочным изданием по политической истории и археологии Древнего Египта.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]