Петък, 28.02.2020, 10:57
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Религия и философия

Anna K. Stevens - A study of the material evidence for non-state religion at Amarna
09.02.2019, 17:41

Археологически обзор на материалните паметници, отнасящи се до религиозните предпочитания на частните лица в  Амарна (Ахетатон) през епохата на Ехнатон. Разгледани са различни категории предмети: бижута, амулети, статуи и статуетки, стели, остракони, съдове, мебели, релефи и надписи, архитектурни комплекси (официални и домашни светилища и олтари),
Резултатите от проучването разкриват пред нас една различна от популярната представа, но очаквана страна от живота в Амарна през онази епоха. Под пласта на официалната идеология вярата в старите традиционни божества си остава все така силна и обвързваща - не само сред обикнованите хора, но и в самия царски двор.

Anna K. Stevens - A study of the material evidence for non-state religion at Amarna. Volume I-II, Melbourne, Monash University, 2002

- на английски език, от Monash University, формат PDF.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетска религия, Ахетатон, Ехнатон, Амарна, Древен Египет, древноегипетска археология
Views: 381 | Placed till: 09.03.2019 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin   [Entry]
An archaeological overview of the material monuments referring to the individual religious preferences in Amarna (Akhetaton) during the Age of Akhenaten. Different categories of objects are considered: jewelery, amulets, statues and statuettes, steles, ostraca, vessels, furniture, reliefs and inscriptions, architectural complexes (public and private sanctuaries and altars).

The results of the study reveal to us a different from the popular but anticipated side of life in Amarna in that era. Under the layer of official ideology, faith in the old traditional deities remains strong and binding - not just among ordinary people but also in the royal court itself.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]