Четвъртък, 11.08.2022, 04:39
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Религия и философия

George G. M. James - Stolen Legacy
22.02.2012, 20:54
  
 
  Една от най-провокативните и полемични книги в историческото изследване на философията от средата на миналия век. Според автора фундаментът на западната цивилизация и считаното за върхово постижение на европейсата мисъл - класическата гръцка философия е... открадната! место да е свидетелство за интелектуалното превъзходство на елините над "варварите", тя се оказва грубо и изопачено копие на достиженията, осъществени от древноегипетската философска мисъл. 
 
Основни тезиси на произведнието:
 
- Египетската мистериална философска система е не затворена а експанзионистична. тя достига съседните земи, вкл. Гърция далеч преди да се оформят местните философски школи. Гръцката философия е потомък на египетската.
- Авторството на гръците философски трактати е съмнително. Основният свод на положенията е компилиран от Аристотел и неговите ученици едва през IV в. пр. н.е.
-  Гръцката философия като система и мироглед е чужда на гръцкия начин на живот и светоусещане и не би могла да се появи и развие в такива условия. Периодът сочен за генезис на гръцките системи (640-322 г. пр. н.е.) е наситен с външни войни и вътрешни междуособици и не би могъл да създаде съзерцателни умонастроения и философи.
- Гръцката теория на "спасението" се корени в древноегипетските мистерии.
- Мемфиската теология е основа на всички значими гръцки философски системи, вкл. атомистиката.
 
  Изследването съдържа и авторска визия за големите гръцки философи- Платон, Аристотел и пр., както и за обучението на египетските жреци.
  Разбира се, много от тезисите в произведението с а спорни, както е очевиден и стремежът то да обслужва идеологически цели: теорията на "панафриканизма". Въпреки това смелостта да се изиска преосмисляне на утвърдени до стереотип положения и издържаната аргументация заслужават внимание като основа на една плодотворна дискусия.
 
George G. M. James - Stolen Legacy. Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy, Sputh Orange (NJ), A&D Books, 2016 - на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.
 
АЛТЕРНАТИВЕН ЛИНК / ALTERNATIVE LINK:
 
   George G. M. James - Stolen Legacy. Greek Philosophy is Stolen Egyptian Philosophy, Sputh Orange (NJ), A&D Books, 2016 - на английски език, от Google Drive, формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.
 
 
Added by: Admin |
Views: 1339 | Placed till: 20.12.2021 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]