Събота, 18.01.2020, 19:37
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ЕГИПЕТ И АФРИКА » Религия и философия

Pauline Laura Ripat - Prophecy and policy in Roman Egypt
26.12.2019, 17:11

Проучване на папирусите с оракули от епохата на римското владичество в Египет. Въз основа на анализирания материал се прави преглед на института на оракулите в древноегипетската религия, тематика на въпросите и съдържание на отговорите. Представена е динамиката на отношенията между древноегипетските оракули и римската администрация, както и възгледът на римляните за този традиционен местен източник на власт.

Pauline Laura Ripat - Prophecy and policy in Roman Egypt, Seattle (WA), University of Washington, 2003

- на английски език, от Google Docs,формат PDF. Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) от страницата на предоставящия сървър, после през бутона стрелка надолу/after by down arrow button.

 

Added by: Admin | | Tags: древноегипетска религия, древноегипетски оракули, Римски Египет, Древен Египет, древноегипетски култ
Views: 165 | Placed till: 26.01.2020 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0
1 Admin  
Study of papyrus with oracles from the Roman Egypt. On the basis of analyzed material is given an overview of the oracle institute in ancient Egyptian religion, the subject of the questions and the content of the answers. Presented are the dynamics of relations between the ancient Egyptian oracles and the Roman administration, as well as the view of the Romans on this traditional local source of power.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]