Петък, 24.05.2024, 15:22
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗТОК- ОБЩИ ВЪПРОСИ » Бит и ежедневие

Household Studies in Complex Societies
27.04.2015, 11:22

Сборник материали за бита и ежедневието на домакинствата в комплексните общества на Древния Изток възстановени на основата на археологически и писмени паметници:

- Откриване на следите на ежедневния бит в древните домакинства- методология;

- Анализ чрез метода "активност в участък" - теоретичен модел;

- Как да реконструираме ежедневния бит в едно древноизточно поселище- възможности и ограничения при комбиниране на исторически, археологически и общонаучен методи;

- Домове и домакинства в Древен Египет: архитектура, артефакти, концепция;

- Събиране на артефакти в домакинския контекст на Класическа Гърция;

- Взаимодействие между текстове и социално пространство в домовете на Древна Месопотамия;

- Чисто и нечисто пространство - управление на домакинските отпадъци в Елефантина (Горен Египет);

- Създаване на съседска общност в един променящ се град - домакинства и други структури в западната част на Амара, Нубия;

- Разчитане на контекста в домакинството Каса дел Менандро в Помпей;

- Частен дом или храм - декодиране на архитектурата в Древна Вавилония;

- Хибридните домакинства - институционалност и идентичност в поселището Уах-Сут (Абидос);

- Етничност граници и империя в Тел ен Насбех;

- Микроархеоложки перспективи за проучване на филистимските домакинства от желязната епоха;

- Собственост, домашна архитектура и домакински жизнен цикъл в Древен Египет;

- Обществото на късното Средно Царство в съседската общност на Тел ед Даба'а/ Аварис;

- Семейна структура, домакински жизнен цикъл и социална употреба на домашното пространство в градовете на Вавилония;

- Реконструкция на домове и архиви в ранноислямския град Джеме;

- Социални условия в Древния Близък Изток - домове и домакинства в перспектива;

- Мултифункционалност и хибридни домакинства в Древен Египет; 

- Мезоамериканска перспектива към изучаването на домакинствата на Стария Свят; 

  Miriam Müller (ed.) - Household Studies in Complex Societies: (Micro) Archaeological and Textual Approaches, Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, 2015- на английски език, от The Chicago Oriental Institute, формат PDF, файлът не е архивиран.Свалянето става с десен бутон (right bottom) и Save as...

 

Added by: Admin | | Tags: Елефантина, Средно царство, Древен Египет, Вавилония, Аварис, Абидос, Древен Изток, Тел ед Даба'а, Тел ен Насбех
Views: 1189 | Placed till: 27.05.2024 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]