Четвъртък, 22.08.2019, 19:46
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗТОК- ОБЩИ ВЪПРОСИ » Първоизточници

Herodotus - History (old Greek & English)
15.03.2012, 17:03

  

  Историята на Херодот е не само първият паметник на древногръцката историография, но и енциклопедично съчинение с несъмнени достойнства. В него са включени освен историческите разкази с подчертано прагматичен стил (намесата на боговете е сведена до възможния за времето си минимум) и множество сведения в областта на географията, етнографията, литературата, икономиката и природните науки. Съчинението е структурно разделено на девет книги, носещи имената на музите, покровителки на литературата и изкуството в Древна Гърция (Клио, Евтерпа, Талия, Мелпомена, Терпсихора, Ерато, Полихимния, Урания и Калиопа). 
  Противно на очакването на незапознатия читател, всъщност историята на Херодот е в  по-малка степен история на Гърция, отколкото история на Древния Изток.  Светът, в който живее и твори авторът е определено афроазиатско-центричен. Не  в Европа, а в Африка и Азия се намират най-древните (Египет, Вавилон) и най-могъщата (империята на Ахеменидите) държави. на изток от Балканите се простира необятната скитска степ, а Мала Азия е сцена на едни от най-важните за елините исторически събития и митологични повествования. Елада е само незначителен ъгъл от огромната сцена на Древния Свят.

  В центъра на разказа са Гръко-персийските войни (Μηδικά:499-449 г. пр. н.е.); заемащи целите или по-голямата част от книги V, VI, VII, VIII и IX. Но освен за тях авторът отделя много внимание и на други държави и култури на Древния Изток:

- Мала Азия и нейните народи: лидийци, фригийци, мизи, халиби, пафлагонци, траки, памфили колхи и др. - кн. I, IV;
- История на Мидия и нейните царе - кн. I, IV;
- Обитателите на Великата степ: скити, кимреийци, масагети и др.- кн. I, IV;
- Възходът и завоеванията на Персия при Кир Велики (559 - 530 г. пр. н.е.), сина му Камбиз (530 - 522 г. пр. н.е.) и Дарий I (522 - 486 г. пр. н.е.) - кн. I, III, IV
- Описание на Вавилония - кн. I; 
- Описание и история на Египет - кн. II;
- Индия, Арабия, Етиопия - кн. III,
- Либия - кн. II, IV;

 Настоящото издание на библиотеката Loeb Classical Library издавана от Харвардския университет е отлично академично пособие за изучаване на Херодот с паралелен текст на старогръцки и английски. Преводът и справочните материали са на Алфред Денис Годли (1856-1925).

 Т. I - Клио, Евтерпа;
T. II - Талия, Мелпомена;
T. III - Терпсихора, Ерато, Полихимния;
T. IV - Урания, Калиопа.

   Herodotus with an English translation, Volume I, Cambridge (MA) - London, Harward University Press - William Heinemann, 1975 - на старогръцки и английски език, от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран. 

  Herodotus with an English translation, Volume II, London - New York, William Heinemann - G.P. Putnam's Sons, 1928 - на старогръцки и английски език, от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран. 

  Herodotus with an English translation, Volume III, London - Cambridge (MA), William Heinemann - Harward University Press, 1938 - на старогръцки и английски език, от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран. 

  Herodotus with an English translation, Volume IV, Cambridge (MA) - London, Harward University Press - William Heinemann, 1969 - на старогръцки и английски език, от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран.
 
  Сваляне с десен бутон върху линка и Save as...

Added by: Admin | | Tags: Гръко-персийски войни, Персийска империя, фараони, скити, Древен Египет, Ахемениди, Херодот, Дарий I, Кир Велики, Ксеркс
Views: 909 | Placed till: 15.04.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]