Четвъртък, 22.08.2019, 20:22
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗТОК- ОБЩИ ВЪПРОСИ » Първоизточници

Хрестоматия по истории Древнего Востока
18.10.2011, 18:56


iztok


Настоящата Христоматия по история на Древния Изток (под редакцията на М.А. Коростовцев , И.С. Кацнельсон и В.И. Кузищин) е отличен систематичен свод от най- важните писмени паметници или представителни извадки от тях. Ползването му гарантира основно запознаване със спецификата и атмосферата на съответните регион и исторически период. Изданието е всеобхватно: изложени са материали по историята на Древен Египет, Ханаан, Древна Анатолия, Древна Месопотамия, Древна Индия и Древен Китай. 

 
В двата тома са поместени следните документи:
 
TOM I
 
Древен Египет
 
Автобиографични надписи на Мечен
Указ на фараона Нефериркара от Абидос
Жизнеописание на велможата Уни
Жизнеописание на Хуфтхор
Надпис на Пиопинахт
Грамота на фараона Пиопи II от Коптос за даване на имунитет
Надпис на Ити от Гебелейн
Поучение на Хераклеополския цар към неговия син Мерикара
Надпис на Сенусерт III от Семне
Надпис на Хусебек
Поучение на Ахтой, син на Дуауф към неговия син Пиопи
Изреченията на Ипусер
Декрет на Нуб Хепер Ра Антеф от Коптос
Манетон - Завоюването на Египет от хиксосите
Табличката на Карнарвън
Стела на фараона Камосе
Жизнеописание на Яхмос, началник на гребците
Из Летописа на Тутмос III
Стела на Аменхотеп III от Мит-Рахине
Предписание за служебните задължения на върховния сановник джати (везир)
Съобщение за възстанието в Куш
Мирен договор между Рамзес II и хетския цар Хатушил (Хатусилис)
Декрет на Сети I от Наури
Химн на Атум (Атон)
Надпис от гробницата на велможата Маи
Долументи от архива на Меси
Реставрационен надпис на Тутанкамон за възстановяване култа към Амон и други богове
Указ на Хоремхеб
Откъс от Папирус Анастаси V за избягалите роби
Училищни поучения: откъси от папируси Салие I, Анастаси II, III, IV
Завещанието на Рамзес III
Стела на Пианхи
Законите на Бокхорис (по Диодор Сицилийски)
Стела от шестата година от упрвалението на фараона на Куш Тахарка
Стела за съня на фараона на Куш Танутамон
Стела за избирането на фараона на Куш Аспелта
Стела на фараона на Куш Настасен
Диодор Сицилийски за държавното устройство на Куш
Диодор Сицилийски за труда на робите в златните мини на Куш
 
Древна Месопотамия
 
Законите на Ур Наму
Шумерски юридически документи от третата династия на Ур
Законите на Хамурапи
Старовавилонски стопански и юридически документи
Преписка от архива на Мари
Вавилонска теодицея
Нипурският бедняк
Средноасирийски закони
Средноасирийски стопански и юридически документи
Анали на Синахериб
Вавилонска хроника
Документи от обсадата на Нипур ( проведена от Набопаласар)
Писмо на Навуходоносор от похода в Харан
Документи, отразяващи търговията с роби във Вавилония
 
Древен Ханаан и Сирия
 
Угаритският епос за Даниилу и сина му Акхат 
Из Библията
 
Древна Анатолия
 
Хетски закони
Алкей: За лидийците и Питак
Николай Дамаски - История
Посветителен надпис от Сарди
Павзаний - Описание на Елада
Клавдий Елиан - Пъстри разкази
Надпис на цар Менуа (Урарту)
Откъс от летописа на цар Аргишти II (Урарту)
 
TOM II
 
Древен Елам и Персия
 
Семейни и имущественоправни документи от Суза
Откъс от Сипарския цилиндър на Набонид
Откъс от Вавилонската хроника
Цилиндърът на Кир
Надпис на Кир от Ур
Надпис на Кир от Урук
Вавилонски памфлет против Набонид
Откъс от Вавилонска история на Берос
Едикт на Кир II за възстановяване на Йерусалимския храм ( древноеврейска и арамейска версии)
Бехистунски надпис на Дарий I
Документи на Бардия (Гаумата) и Навуходоносор III
Надпис на Дарий от Суецкия канал
Надпис на египетска статуя на Дарий I
Надпис на Дарий I върху Златната табличка от Хамадан
Надпис на Дарий I от Накши Рустам
Надпис на Ксеркс върху варовикова таблича от Персеполис
Надпис на Дарий I за издигането на дворец в Суза
Хроника от времето на Артаксеркс III
Стопански документи на еламски език от Персеполис ( т. нар Документи от крепостната стена)
Вавилонски документи от Персийския период
Архив на персийския наместник на Египет Аршама
Арамейски (еврейски) папируси от Елефантина
Указ на Дарий I за гръцкия храм в Магнезия
Из Авеста ( Ясна, Гати, Яшт, Вендидад)
Надпис на Артасеркс II  за изграждане на дворец в Суза
 
Древна Индия
 
Из Артхашастра на Каутиля
Големият наскален указ на цар Ашока (от Гирнар и Шахбарзгархи)
Указ на цар Ашока от Дхаули
Указ от колона на цар Ашока
Наскален надпис на цар Ашока от Брахмагири
Указ от колоната на цар Ашока в Сарнатх
Указ от колоната на цар Ашока в Руминдеи
Наскален надпис на цар Ашока от Байрат
Указ на втората царица Калуваки (от времето на Ашока)
Из Историческа библиотека на Диодор Сицилийски
Махавамса (Цейлонска хроника) 
Из Виная Питака (Махавага)
Из Дигха Никая (Тевиджа Сутта)
Из Джатаки 
 
Древен Китай и Югоизточна Азия
 
Надписи върху ритуални бронзови съдове от династията Чжоу
Из Чунцю (Пролети-есени)
Из Цзочжуан
Из Мъндзъ
Из Модзъ
Из Лицзи
Из Чжоули
Из Гуандзъ
Из Исторически записки (Ши цзи) на Съма Цян
Документи на дървени таблички от Юнмън (от времето на Цин шъ хуан ди)
Рескрипт на Цин шъ хуан ди за унификация на мерките и теглилките (върху гира)
Из Ханшу (История на династията Хан) на Бан Гу
Из Наказателен кодекс на династията Цин
Из ръководство по разследване на углавни престъпления от времето на династия Цин
Из Хоуханшу (История на Късната династия Хан) на Фан Е
Имуществени описи от Съчуан (династия Хан)
Тунюе ( Договор за покупка на селянин) на Ван Бао
Из Симин Юелин ( Ежемесечни правила за четирите класи в народа) от Цуй Ши (династия Хан)
Из Записки за отминалите събития (Виетнамска династическа хроника)
 
М.А. Коростовцев, И.С. Кацнельсон, В.И. Кузищин (ред.) - Хрестоматия по истории Древнего Востока, часть I, Москва, Высшая школа, 1980 - на руски език, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 
М.А. Коростовцев, И.С. Кацнельсон, В.И. Кузищин (ред.) - Хрестоматия по истории Древнего Востока, часть II, Москва, Высшая школа, 1980 - на руски език, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 
 
М.А. Коростовцев, И.С. Кацнельсон, В.И. Кузищин (ред.) - Хрестоматия по истории Древнего Востока, часть I, Москва, Высшая школа, 1980 - на руски език, от Book Finder формат DJVU, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 
М.А. Коростовцев, И.С. Кацнельсон, В.И. Кузищин (ред.) - Хрестоматия по истории Древнего Востока, часть II, Москва, Высшая школа, 1980 - на руски език, от Book Finder формат DJVU, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 
 
Added by: Admin | | Tags: Ханаан, Древен Египет, Древен Изток, Древна Индия, Древна Анатолия, Древна Месопотамия, Древен Китай
Views: 1394 | Placed till: 24.12.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
0 Spam
1 asya  
Тук нещо не ми се отваря линка.Ако можеш да провериш,моля:)

0 Spam
2 Admin  
Вече оправих. Не е както беше но нищо. Вече може да се сваля.

Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]