Събота, 18.01.2020, 18:44
Main » Ad Board » ДРЕВНА ИНДИЯ » Литература

The Mahabharata of Krisna-Dwaipayana Vyasa
29.09.2011, 09:15
 
  
  
  
   

  

  Махабхарата (Велик разказ за потомците на Бхарата) е най- мащабното произведение на Древна Индия. Това не е само свещен текст за хиндуизма- в повествованието се вплитат всички страни от живота на тази страна - митология и битки, философски текстове, притчи и нравоучения, любов и вражда, ежедневие и празници. Сказанието за враждата между братята Каурави и Пандави не е просто героична повест, подобен на " Илиада" и "Одисея" за Древна Гърция или легендите за древноеврейските царе и съдии. Това е истински океан от истории, които в най- голяма степен определят самосъзнанието на една нация, разделена на безброй народи и езици. Не случайно самото име на държавата на хинди е Бхарат (Страна на потомците на Бхарата) - потомци ако не по кръв, то по дух. Легендата приписва съчиняването (или съставянето и редакцията) на Махабхарата на мъдреца Вяса (Кришна - Двайпаяна). 
  Предполагаемо време на окончателната кодификация е V в. от н.е. , като в нейната основа залягат две редакции от VII в пр. н. е. и II в. пр. н. е. Махабхарата се състои от над 75 000 шлоки (двустишия). Според хиндуистите войната между Пандавите и Кауравите, завършила с битката на свещеното поле Курукшетра слага край на героичната ера Двапара - юга и поставя началото на последната, изпълнена със зло ера от човешката история: Кали- юга. Предполага се, че в основата на легендата стоят действителни исторически събития: войната между племенните конфедерации куру и панчали през късноведическия период - XI в. пр. н. е. Традиционната индийска хронология дава приема невярната ( по това време арийските племена още не са нахлули в Индия) дата 3102 г. пр. н.е. Част от Махабхарата е и известната Бхагават гита, а ролята на божеството Кришна като спътник и покровител на Пандавите става основа на един от най- разпространените индийски култове. 
  Пълното издание на Махабхарата на английски език, издаден в Калкута под редакцията на Пратап Чандра Рой, се състои от следните томове: 

  1. Книга първа - Адипарва (Първа книга) 

  The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Adi parva, Calcutta, Bharat Press, 1884 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 2. Книга втора - Сабхапарва (Книга за събранието); Книга трета - Аранякапарва (Книга за гората) или Вана парва 

  The Mahabharata of Krisna-Dwaipayana Vyasa. Sabha parva. Vana parva, Calcutta, Bharat Press, 1884 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 3. Kнига четвърта - Виратапарва (Книга за Вирата);  Книга пета - Удйогапарва (Книга за старанието) 

  The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Virata parva. Udyoga parva, Calcutta, Bharat Press, 1886 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 4. Книга шеста - Бхишмапарва (Книга за Бхишма) / част от нея е Бхагават гита;  Книга седма - Дронапарва (Книга за Дрона) 

  Тhe Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Bhishma parva. Drona parva, Calcutta, Bharat Press, 1887-1888 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 5. Книга осма - Карнапарва (Книга за Карна);   Книга девета - Шаляпарва (Книга за Шаля);  Книга десета - Сауптикапарва (Книга за избиването на спящите) 

  Тhe Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Karna parva. Calya parva. Sauptika parva, Calcutta, Bharat Press, 1889-1890 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран  

 6. Книга единадесета - Стрипарва (Книга за жените);  Книга дванадесета - Шантипарва (Книга за умиротворението) I 

  Тhe Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Stree parva. Canti parva. I, Calcutta, Bharat Press, 1890 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 7. Книга дванадесета - Шантипарва (Книга за умиротворението) II 

  Тhe Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Canti parva. II, Calcutta, Bharat Press, 1891 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 8. Книга тринадесета - Анушасанапарва (Книга за предписанията) 

  Тhe Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyasa. Anucasana parva, Calcutta, Bharat Press, 1893 - от Internet Archive, формат PDF, файлът не е архивиран 

 9. Книга четиринадесета - Ашвамедхипарва (Книга за жертвоприношението на коня);  Книга петнадесета - Ашрамавасикапарва (Книга за обитаването в гората); Книга шестнадесета - Маусалапарва (Книга за битката с тояги), Книга седемнадесета - Махапрастханикапарва (Книга за великия изход);  Книга осемнадесета - Сваргароханикапарва (Книга за възнесението на небесата) 


Added by: Admin | | Tags: Бхагавата пурана, Кришна, Ашвамедхипарва, Курукшетра, Шримад Бхагаватам, Шантипарва, Пандави, Махабхарата, Каурави, Хариванша
Views: 609 | Placed till: 29.10.2011 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]