Понеделник, 20.01.2020, 14:32
Main » Ad Board » ДРЕВНА ИНДИЯ » Литература

МАХАБХАРАТА
28.09.2011, 21:06


 
  
  Махабхарата (Велик разказ за потомците на Бхарата) е най- мащабното произведение на Древна Индия. Това не е само свещен текст за хиндуизма- в повествованието се вплитат всички страни от живота на тази страна - митология и битки, философски текстове, притчи и нравоучения, любов и вражда, ежедневие и празници. Сказанието за враждата между братята Каурави и Пандави не е просто героична повест, подобен на " Илиада" и "Одисея" за Древна Гърция или легендите за древноеврейските царе и съдии. Това е истински океан от истории, които в най- голяма степен определят самосъзнанието на една нация, разделена на безброй народи и езици. Не случайно самото име на държавата на хинди е Бхарат (Страна на потомците на Бхарата) - потомци ако не по кръв, то по дух. 
 Легендата приписва съчиняването (или съставянето и редакцията) на Махабхарата на мъдреца Вяса (Кришна - Двайпаяна). Предполагаемо време на окончателната кодификация е V в. от н.е. , като в нейната основа залягат две редакции от VII в пр. н. е. и II в. пр. н. е. Махабхарата се състои от над 75 000 шлоки (двустишия). 
 Според хиндуистите войната между Пандавите и Кауравите, завършила с битката на свещеното поле Курукшетра слага край на героичната ера Двапара - юга и поставя началото на последната, изпълнена със зло ера от човешката история: Кали- юга. Предполага се, че в основата на легендата стоят действителни исторически събития: войната между племенните конфедерации куру и панчали през късноведическия период - XI в. пр. н. е. Традиционната индийска хронология дава приема невярната ( по това време арийските племена още не са нахлули в Индия) дата 3102 г. пр. н.е. Част от Махабхарата е и известната Бхагават гита, а ролята на божеството Кришна като спътник и покровител на Пандавите става основа на един от най- разпространените индийски култове. 

  Пълното научно издание на Махабхарата на руски език (с обширни коментари), дело на лингвисти и културолози от РАН се състои от следните томове: 

 1. Книга първа - Адипарва (Първа книга)
   
  Махабхарата. Книга 1. Адипарва, Москва, Ладомир, 1992 - от Depositfiles, формат Djvu, файлът е в RAR архив. 

 2. Книга втора - Сабхапарва (Книга за събранието) 
  
  Махабхарата. Книга 2. Сабхапарва, Москва, Ладомир, 1992 - от Depositfiles, формат Djvu, файлът е в RAR архив. 

 3. Книга трета - Аранякапарва (Книга за гората) 

  Махабхарата. Книга 3. Лесная (Араньякапарва), Москва, Наука, 1987 - от Depositfiles, формат Djvu, файлът е в RAR архив. 

 4. Книга четвърта - Виратапарва (Книга за Вирата) 


 5. Книга пета - Удйогапарва (Книга за старанието) 

  Махабхарата. Книга 5. Удьйогапарва, Москва, Наука, 1976 - от Depositfiles, формат Djvu, файлът е в ZIP архив. 

 6. Книга шеста - Бхишмапарва (Книга за Бхишма) / част от нея е Бхагават гита

  Махабхарата. Книга 6. Бхишмапарва , Москва, Ладомир, 2009 - от Depositfiles, формат PDF, файлът е в RAR архив. 

 7. Книга седма - Дронапарва (Книга за Дрона) 

  Махабхарата. Книга 7. Дронапарва, Москва, Наука, 1993 - от Depositfiles, формат PDF, файлът е в ZIP архив. 

 8. Книга осма - Карнапарва (Книга за Карна) 

  Махабхарата. Книга 8. Карнапарва, Москва, Наука, 1990 - от Depositfiles, формат Djvu, файлът е в ZIP архив. 

 9. Книга девета - Шаляпарва (Книга за Шаля) 


 10. Книга десета - Сауптикапарва (Книга за избиването на спящите),   Книга единадесета - Стрипарва (Книга за жените) 


 11. Книга дванадесета - Шантипарва (Книга за умиротворението) / отчасти: гл. 174-335 ( Мокша дхарма - Основа на освобождението) и гл. 335-367 (Нараяния) Книга тринадесета - Анушасанапарва (Книга за предписанията)/ липсва 


 12. Книга четиринадесета - Ашвамедхипарва (Книга за жертвоприношението на коня)

  Махабхарата. Книга 14. Ашвамедхипарва, Санкт Петербург, Наука, 2003 - от Depositfiles, формат Djvu, файлът е в ZIP архив. 

 13. Книга петнадесета - Ашрамавасикапарва (Книга за обитаването в гората),  Книга шестнадесета - Маусалапарва (Книга за битката с тояги),  Книга седемнадесета - Махапрастханикапарва (Книга за великия изход),  Книга осемнадесета - Сваргароханикапарва (Книга за възнесението на небесата) 


 14. Органично продължение на Махабхарата се явява и Хариванша - Родословието на Хари (Възхвалявания) известна още като Хариванша- пурана  ( творба от 16 375 шлоки, посветена на Кришна). Няма пълен превод. Откъси от Хариванша могат да се намерят в Added by: Admin | | Tags: Аранякапарва, Сабхапарва, Кришна, Курукшетра, Виратапарва, Адипарва, Пандави, Вяса, Махабхарата, Каурави
Views: 1264 | Placed till: 28.10.2011 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]