Понеделник, 27.01.2020, 17:44
Main » Ad Board » ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ » Литература

Abraham Hendrik (Bram) Jagersma - A Descriptive Grammar of Sumerian
21.06.2012, 12:06


  


  Комплексно проучване на шумерския език, включващо следните аспекти на тематиката:

- История на шумерския език и неговите носители; генетични и териториални връзки; източници, диалекти, смъртта на шумерския език;
- Клинописното писмо: поява, развитие, отразяване на произношението, транслитерация;
- Фонология - гласни и съгласни звуци; назали, африкати, фрикативи; дълги и къси гласни; срички;
- Думите в шумерския език - аглутинация и наставяне на корените;
- Съществително име - род, число, редупликация, комбиниране съществително-съществително и съществително с други части на речта; лични имена;
- Падежи: генитив, ергатив, абсолутив, датив, директив, локатив, терминатив, адвербиатив, аблатив, комитатив, екватив;
- Местоимения  (лични, въпросителни, показателни, притежателни, възвратни, относителни);
- Числителни: бройни и редни; дробни;
- Прилагателни: предикативна и атрибутивна употреба;
- Глаголи (класове, спрежения, времена);
- Наставки и представки;

   Abraham Hendrik (Bram) Jagersma - A Descriptive Grammar of Sumerian, Leiden, Leiden University, 2010 - на английски език, от Book Finder, формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър.Added by: Admin | | Tags: клинопис, шумерски език, Шумер
Views: 763 | Placed till: 21.07.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]