Събота, 18.01.2020, 19:09
Main » Ad Board » ДРЕВНА МЕСОПОТАМИЯ » Литература

Otto Edzard Dietz- Sumerian Grammar
20.06.2012, 19:02


  

  Подробна академична монография върху шумерския език.

- Общи характеристики на езика на Шумер;
- Безнадеждният въпрос за принадлежността на шумерския език;
- Езиковата среда;
- Записване: клинописът, развитие на системата;
- Шумерска фонология;
- Части на речта;
- Характеристики: число, падеж, принадлежност;
- Видове падежи: абсолютив, ергатив, генитив, локатив, комитатив, аблатив-инструментал, терминатив, екватив,директив;
- Прилагателни;
- Определяне, специфичност;
- Местоимения, числителни, наречия;
- Глаголи, глаголна редупликация;
- Съюзи;
- Показатели за размер, модални показатели (индикатив, негатив, кохортатив, прекатив, ветитив, афирматив, фрустратив);
- Свързващи показатели;
- Заповедно наклонение;
- Незавършени глаголни форми;
- Съставни глаголи;
- Съюзи: съединителни, подчинителни;
- Възклицания;
- Емесал ("женски" или "таен" език)
- Шумеро-акадски езиков ареал;
- Какво още ни липсва?

   Otto Edzard Dietz- Sumerian Grammar, Leiden- Boston, Brill, 2003 от Book Finder,формат PDF, файлът не е архивиран. Сваляне с ляв бутон (left bottom) от страницата на предоставящия сървър.

Added by: Admin | | Tags: Акад, емесал, емегир, шумерски език, Шумер
Views: 645 | Placed till: 20.07.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]