Понеделник, 27.01.2020, 16:41
Main » Ad Board » ДРЕВНА СРЕДНА АЗИЯ » Литература

History of Civilizations of Central Asia
06.11.2011, 16:28


                                   

  "История на цивилизациите на Централна Азия" е изключително амбициозен проект под егидата на ЮНЕСКО. Шесттомното издание обхваща изцяло историческото развитие на региона от появата на човека до наши дни. Ангажирани са международни колективи от всепризнати специалисти, взети са под внимание най- новите археологически открития и интерпретации. На събитията и културите от Древността са посветени първите три тома, включени и в настоящото представяне. Множество от разгледаните аспекти на древните номадски синретични култури представляват интерес и за изследователите на прабългарската древност, вкл. поддръжниците на модната в моманта теория за индоевропейския произход.

ТОМ I: Зората на цивилизацията: от най - древни времена до 700 г. пр. н.е.

- Обхват на географското понятие "Централна Азия"; Околна среда.
-  Култури от долния, среден и горен палеолит.
- Неолитни култури и производство на храни в Хорасан, Трансоксания, Северна Индия и Пакистан, източните и северни територии на региона.
- Бронзовата епоха в Хорасан, Трансоксания, Иран и Афганистан.
- Предшестващи Индската цивилизация култури. ултурата на Индската цивилизация (Мохенджо Даро и Харапа).
- Източните територии през бронзовата епоха.
- Залезът на бронзовите цивилизации на Централна Азия. Първите големи миграции на номадите.
- Индо- иранската (арийска) група индоевропейски племена. Пастирските култури на Бактрия. Пастирско- земеделските общности в Пакистан през Пост-индския период. 
- Желязната епоха в Трансоксания. Култура на зелената керамика. Номадските общности през X в. пр. н.е.


ТОМ II: Развитието на уседналите и номадски цивилизации: от 700 г. пр. н.е. до 250 г. от н.е.

- Древните ирански племена в Западната част на Централна Азия. Мидия и Иран на Ахеменидите.
- Александър Велики и неговите наследници в Централна Азия. Гръцки царства.
- Партия.
- Юечжи и техните миграции.
- Саки и индо-парти.
- Културите на Синцзян (Таримския басейн).
- Западните територии при хунну и династията Хан.
- Кушани и Кушанска империя. Обществен живот и икономика. Градове, религия, изкуство. Литература и епиграфика.
- Номадите от Северна Централна Азия. Държави в северозападната част на региона.
- Раждането на  Иран на Сасанидите.

ТОМ III: Кръстопът на цивилизациите: от 250 г. от н.е. до 700 г. от н.е.

- Иран при Сасанидите. Общество, култура, изкуства и занаяти. Интелектуален живот.
- Кушано- Сасаниско царство.
- Държава на Кидаритите в Централна Азия.
- Империя на ефталитите (бели хуни).
- Гандхара и Кашмир. Държавата на династията Гупта.
- Хорезм, Согдиана и градовете-държави в Таримския басейн.
- Северни номади и Тюркски хаганат.
- Западните региони под властта на китайската династия Тан и империята на Тибет.
- Тохаристан и Гандхара при западните тюрки.
- Арабското завоевание.  History of Civilizations of Central Asia - Volume I:The dawn of civilization: earliest times to 700 B.C., Paris, UNESCO Publishing, 1996 - на английски език, от Depositfiles, формат PDF, файлът не е архивиран. 

  History of Civilizations of Central Asia - Volume II: The development of sedentary and nomadic civilizations: 700 BC to A.D. 250., Paris, UNESCO Publishing, 1996 - на английски език, от UNESCO.org, формат PDF, файлът не е архивиран. 

  History of Civilizations of Central Asia - Volume III:The cross-roads of civilizations: AD 250 to 750, Paris, UNESCO Publishing, 1996 - на английски език, от UNESCO.org, формат PDF, файлът не е архивиран.

  В случай, че някой се интересува от останалите три тома, отнасящи се до средновековната, нова и най- нова история на региона, може да ги свали от Страницата на изданието на официалния сайт на ЮНЕСКО . На тази страница линкът към първия том е повреден, затова тук е използвана препратка към него през Depositfiles.

Added by: Admin | | Tags: кидарити, Трансоксания, Централна Азия, юечжи, парти, Харапа, Индска, Бактрия, Мохенджо Даро, Арии
Views: 604 | Placed till: 06.12.2011 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]