Четвъртък, 11.08.2022, 05:21
Main » Articles » Статии

Асирия, първата световна империя: 1. Въведение


 © Публикувано с резрешение от История на света
 © Любомир Грозданов, автор
 Подбор на илюстрациите в настоящата публикация: Древен Изток    Неоасирийската империя (XIII-VII в. пр. н.е.)


  Няма  държава в Древния свят, която да води такива мащабни, постоянни войни, да посвещава всичко на развитието на военното дело и да е в такава степен обладана от войнишки дух, както Асирия - историческото развитие на която представлява една непрекъсната битка. Напълно естествено, тези условия създават у асирийците изключителната войнственост, с която се славят. Бидейки  сурови бойци по призвание и занаят, обитателите на Северна Месопотамия привикват към тежките условия на своето съществуване. Възпитавани и калявани от младини в лов на лъвове, леопарди и диви бикове, те във висша степен придобиват всички морални и физически качества, изграждащи образа на непобедимия боец. Нито един народ не може да се сравнява с тях по смелост, твърдост, издръжливост, енергия, но затова пък и никой народ не издига на такава ужасяваща висота култа към грубата сила и страстния стремеж към войната, любовта към разрушенията и опустошенията, както това правят асирийците. Заради невероятните жестокости, проявявани при военните походи, /с които, между впрочем, асирийските царе така много обичат да се хвалят в своите надписи!/ Асирия се превръща в синоним на ужас за тогавашния свят, бруталността и методичността, с която армиите й разрушават градовете, палят посевите, плячкосват, депортират населението в покорените страни, хвърлят в смразяващ страх всеки противник, изпречил се на пътя й. 
Асирийският цар Ашурбанипал (668-627 г. пр. н.е.) на лов за лъвове.
Релеф от Северния дворец на Ниневия (дн. Куюнджик в Ирак).


  У съвременния човек военните „подвизи" на асирийците будят неприязън, отвращение, възмущение. За това обаче, заслуга имат и специалистите, които за последните 100 години успяват да изградят един твърде негативен образ на тази древна държава. Съдейки я строго, те често пропускат нейните положителни страни, същественият й принос за човешката цивилизация.
Асирия не е пощадена и от Библията. Тя е заклеймена безпощадно от пророците на Стария завет. И не толкова заради жестокостите или подтисничеството, а заради  нейната гордост и  арогантния й стремеж да властва над света. А на такава власт право има само Бог. 
Страховитата й слава витае през хилядолетията и дори великият Байрон я порицава в прочутия си стих:
„Асириецът се нахвърли като вълк на агне
А кохортите му сияеха в пурпур и злато...." Асирийци изтезават пленени врагове (одират ги живи) пред стените на обсадения юдейски град Лахиш (701 г. пр. н.е.) за да прекършат бойния дух на защитниците.
(релеф от Калху - дн. Нимруд на брега на Тигър, Ирак, понастоящем в Британския музей).
  Асирийски стрелци обсаждат Лахиш. Пред тя е изобразена обсадна машина, а на заден
план са изложени набити на кол пленници.
(релеф от Калху, дн. Ирак)


  Но Асирия има и друго лице...Тя е страната на великолепните градове, на величествените храмове, на прекрасните дворци и резиденции, тя е империя, поразяваща чуждоземците със своята пищност и блясък. Асирия е страната, в която е възвисен не само култът към войната и насилието, но в която съществува  в най-висша степен и друг култ - този към знанието, науката, изкуството. Тя е първата държава в света, която изгражда стройна, отлично организирана имперска система на управление, ефикасно функционираща администрация, която няма аналог в тогавашния свят, а имперският й модел служи за подражание на по-късните универсални монархии. Противно на общоприетото мнение, при по-задълбочен прочит и анализ на древните текстове, се оказва, че асирийската държавна администрация не е машина за репресии и подтисничество, а е една твърде гъвкава, дисциплинирана, справедлива управленска структура, която много често полага и грижи за обикновения поданик на империята, независимо дали е асириец или принадлежащ към друг етнос. 
Асирийската столица Ниневия и нейните дворци.
(популярна илюстрация към  Monuments of Nineveh, London 1853)
Художествена възстановка на Северния дворец на Ашурбанипал, Ниневия.
Aшурбанипал на тържествено угощение- релеф от двореца му в Ниневия.


  Но асирийците не са само безстрашни воини, ненадминати строители и превъзходни администратори. Те са  откриватели. Те са новатори. Много от нещата, които ние днес приемаме като даденост, са резултат на асирийския творчески гений. Асирийците са тези, които вкарват желязото в широка употреба и го въвеждат във военното дело; те първи организират армията в родове войски - стрелци, пехота, бойни колесници, и добавят нови - кавалерията, инженерните полкове; те строят първите обсадни машини; тяхната армия е първата в света, в която е въведена униформата. В Асирия функционира първата тайна полиция, първата разузнавателна служба, първата пощенска служба...Асирийците първи използват вилицата при хранене, те откриват увеличителното стъкло... И нещо много по- важно - те основават първите библиотеки в историята на човечеството. Разбира се, асирийската цивилизация стъпва върху постиженията на по-ранните месопотамски култури - тези на Шумер и Акад, но именно в Асирия, цивилизацията на Двуречието постига своя завършен вид, достига своята кулминация.
 
Асирийски стрелци по време на обсадата на Лахиш. 
Те притежават композитни лъкове, защитени са с доспехи от железни пластини.
Асирийска бойна колесница с тричленен екипаж.
(релеф от двореца на Ашурбанипал в Ниневия, илюстриращ покоряването на Елам - 645 г. пр. н.е.: Louvre, Departement des Antiquites Orientales)

Асирийски таран руши стените на Лахиш.
Той е защитен със специален навес и прикриван от стрелково подразделение. 
Образец на асирийски кавалерист- стрелец с лък.
(Ашурбанипал на лов за лъвове - релеф от двореца му в Ниневия).


  Да, Асирия ражда за себе си и за света една велика епоха! Да и отдадем заслуженото!
Тя е първата в света универсална монархия в истинския смисъл на думата и наистина нейните царе се стремят към световна власт - „да обхванат необятното". Римляните я считат за първата световна империя и далечна предшественица на тяхната собствена империя - римската. Непосредствените и наследници, персите, се учат от нея и й подражават. В персийската култура ще открием много елементи на асирийската - от крилатите бикове, застанали на стража пред портите на асирийските градове и дворци, а след това в Суза и Персеполис, до асирийския боен щандарт, който става емблема на шах-ин-шаха.  
А сега нека да поемем през отминалите хилядолетия и да се запознаем с величествената асирийска цивилизация, да посетим великолепните й градове, да проследим маршът на „несъкрушимите", да надникнем в ежедневието на обикновения асириец и да присъстваме на аудиенция в бляскавия двор на асирийския суверен - царят на „четирите краища на света"...

                                               

Образци от библиотеката на Ашурбанипал в двореца му - Ниневия:
Горе: плочка с част от Епоса за Гилгамеш. 
Долу: Плочката на Амисадука с астрологичен коментар върху влиянието на Венера (ляво), 
част от синонимен речник (дясно).
Крилати бикове с човешки глави (духовете-закрилници шеду).
(релефи от двореца на Саргон II (722-705 г. пр.н.е.) в Дур Шарукин, 
дн. Хорсабад, на15 км. североизточно от Мосул в Ирак.
Понастоящем част от експозицията на Британския музей)
Асирийският цар Синахериб (705-681 г. пр. н.е.) на трона си приема тържествения парад 
начело с престолонаследника Арда-Мулиси след превземането на Лахиш.
(релеф от Ниневия)
Category: Статии | Added by: Admin (22.03.2012)
Views: 4466 | Tags: Ашурбанипал, Саргон II, Древна Месопотамия, Лахиш, Синахериб, библиотека на Ашурбанипал, Асирия, шеду, Ниневия, Асархадон | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]