Събота, 02.03.2024, 13:04
Main » Files » Древен Египет

СЪКРАЩЕНИЯ
22.12.2019, 15:10

Препис от протоколите на Третия вселенски събор в Ефес (431 г.).
Средновековен коптски манускрипт.

 

ACO: Acta Conciliorum Oeconomenicorum (Деяния на вселенските събори), издание на немския учен Едуард Шварц (1914-1940)
Ambr. Epist. : Амброзий, aрхиепископ на Медиоланум (Милано) - Писма 
Amm. Marc. : Амиан Марцелин – Римска история (Res Gestae)
Anthol. Palat.: Palladas  - Anthologia Palatina ( Палад Александрийски - Палатинска Антология)
Apoph. Patr.: Apophtegmata Patrum (“Изречения на църковните отци” )
Ath. Apol. Contr. Ar. : Атанасий Александрийски – Апология против арианите
Ath. Apol. de Fug. : Атанасий Александрийски – Апология за бягството
Ath. Apol. Sec. : Атанасий Александрийски – Втора апология
Ath.Epist. encycl. : Атанасий Александрийски – Окръжно послание
Ath. Epist ad ep. Eg. et Lib: Атанасий – Писмо до епископите в Египет и Либия
Ath. Fest. Epist. : Атанасий Александрийски – Празнични послания
Ath. Fest. Ind. : Показалец към празничните послания на Атанасий или Атанасиева Хроника
Ath. Hist. Ar.: История на арианите, приписвана на Атанасий Александрийски
Bes. Vit. Shenut. : Беса – Животът на Шенуда
Bibl. Cas. : Bibliotheca casinensis; seu Codicum manuscriptorum qui in tabulario casinensi asservantur series per paginas singillatim enucleata (Библиотека манускрипти на абатството Монте Касино)
COC: Canones Oecumenicorum Conciliorum (Канони на вселенските събори)
CPG: Clavis patrum graecorum, ed. M. Geerard and F. Glorie (Turnhout, 1974–87)
Cassian. Coll.: Йоан Касиан - Събрани беседи
Cassiod. Hist. Eccl. Trip. : Касиодор – Църковна история в три части
Cedr. Comp. Hist. : Георги Кедрин – Кратка световна хроника
Chron. Golen. : Chronographia Golenischevensis, александрийска световна хроника (коптски писмен извор)
Cod. Theod. : Юридически кодекс на Теодосий I
COD: Consiliorum Oecomenicorum Decreta (Решения на вселенските събори)
Coelest. Epist. : папа Целестин – Писма
Coll. Cass. - Сборник канони от Монте Касино, Италия (XII  в., в пет книги) 
Coll. Vat. : Collectio Vaticana (Ватикански сборник с актове на вселенските събори)
CSCO: Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium (серия трудове на автори от ориенталските (монофизитски и несториански) църкви)
CSEL : Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Събрани произведения на латинските църковни писатели
Cyr. Comm in Ioann. : Кирил Александрийски – Коментар върху евангелието на Йоан
Cyr. Epist. : Кирил Александрийски - Писма
Cyr. Epist. Fest. : Кирил Александрийски – Празнични послания
Cyr. Epist. Pasch.: Кирил Александрийски – Пасхални послания
Cyr. QUX : Кирил Александрийски – Диалог за единството на Христос
Damasc. Fragm.:  Дамасций- Фрагменти
Damasc. Vit. Isid.: Дамасций, Животът на Исидор
Epiph. Panar. : Епифаний Саламински – Панарион (Описание на всички ереси)
Epit. De Caesar. : Epitome de Caesaribus (кратка римска история за императорите от Август до Теодосий I).
Eunap. Vit. Soph. : Евнапий, Животът на софистите
Eutrop. Brev. : Евтропий – Бревиариум (Кратка история) от основаването на Рим
Evagr. Hist. Eccl. : Евагрий Схоластик – Църковна история
Exp. Tot. mund. et gent. : Описание на целия свят и народите (близкоизточен пътепис от средата на IV в.)
FHG : Fontes historiae religionum ex auctoribus Graecis collecti, Bonn, 1920 ff
GCS: Die Griechischen Christlichen Schriftsteller [1897 ff : серия издания на раннохристиянски автори, издавана първоначално от Пруската, впоследствие от Берлин-Бранденбургската АН ]
Greg. Naz. Carm. : Григорий Назианзки - Поеми
Greg. Naz. Carm. De Vit. – Григорий Назианзки – Автобиографична поема
Greg. Naz. Orat. : Григорй Назианзки - Слова
Hieron. Apolog. : Йероним от Стридон – Апология
Hieron. Apolog. : Йероним от Стридон – Апология
Hist. Aceph. : История Акефала („Безглава история”, тъй като началото ѝ липсва - хроника за живота на Атанасий съхранена в латински ръкопис от VIII в.)
Hist. Patr. : История на патриарсите (коптска църковна история, съставена на арабски през периода X-XII в.)
Innoc. Epist. : папа Инокентий I – Писма
Ioann. Malal. Chron. : Йоан Малала – Хроника
Ioann. Nik. Chron. : Йоан от Никиу – Хроника
Isid. Pel. Epist. : Исидор от Пелусиум, Писма
Jul. Epist. : император Юлиан – Писма
Lex. Suid. : Лексикон Свида
Liban. Epist. : Ливаний от Антиохия – Писма
Liban. Orat. : Ливаний от Антиохия – Речи
Mansi : Издание на документацията на църковни събори (Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectiо, Флоренция 1759-1798) на италианския кардинал Джовано Доменико Манси (1692-1769)
Marcell. Com. Chron. : комит Марцелин - Хроника
Mich. Syr. Chron. : Михаил Сирийски – Хроника
Nest. Lib. Heracl. : Nestorius – Liber Heraclides (апология на Несторий, написана при заточението му в Египет).
Nestoriana: Запазени фрагменти от съчинения и проповеди на Несторий.
Niceph. Call. Hist. Eccl. : Никифор Калист – Църковна история
Pallad. Dial. : Паладий Еленополски – Диалог за живота на Йоан Хризостом
Pallad. Lausaic. Hist.  – Паладий Еленополски – Лавсаик („История на пустинниците”)
Pap. BM 1914 (Pap. Lond.) : Папирус 1914 от колекцията на Британския музей (Лондонски папирус 1914)
Pass. Artem. : Страданията на Артемий (латиноезичен труд от X в.)
PG : Patrologia Graeca (сборник с трудове на гръцките църковни писатели от френския абат Jacques Paul Migne)
Philost. Hist. Eccl. : Филосторгий – Църковна история
PL : Patrologia Latina (сборник с трудове на латинските църковни писатели от френския абат Jacques Paul Migne)
PO : Patrologia Orientalis (сборник с трудове на сирийски, коптски, етиопски, арабски, арменски, грузински и славянски църковни писатели от екип френски учени)
Ruf. Hist. Eccl. : Руфин Аквилейски – Църковна история
SDCh : Storia della Chiesa („История на църквата” – коптски писмен паметник от V век, издаден от италианския учен Тито Орланди в два тома през 1968-1970 г.)
Socr. Hist. Eccl. : Сократ Схоластик – Църковна история
Soz. Hist. Eccl. : Созомен – Църковна история
Synes. Epist. : Синесий Птолемаидски – Писма
Theod. Epist. : Теодорит Кирски - Писма
Theod. Hist. Eccl. : Теодорит Кирски – Църковна история
Theoph. AM: Teoфан, Хронография датирана „от сътворението на света” (Anno Mundi)
Theophil. Fest. Epist. : Tеофил Александрийски – Празнични послания
Theophil. Synod. Epist. : Tеофил Александрийски – Съборни послания
Zos. Hist. Nov. : Зосим – Нова история

 

Patrologiae Cursus Completus на Jacques Paul Migne (1841-1866): най-пълната серия извори за историята на ранната и средновековна християнска църква до момента.

 

Category: Древен Египет | Added by: Admin
Views: 510 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]