Понеделник, 27.01.2020, 16:40
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИРАН » Общи изследвания

Уильям Куликан - Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов
17.11.2011, 11:20
 
    
  
 
  Популярното изложение на Уилям Куликан за Ахеменидска Персия въпреки своята достъпност не страда от липса на научни достойнства. Особен акцент е отделен на археологическите паметници, най-вече произведенията на изкуството. Благодарение на многото илюстрации лесно се открива очевидната аналогия между древното иранско изкуство и т. бар. "скитски зверинен стил". 
  
  Обхванати са в хронологичен ред множество аспекти от синкретичния феномен, наречен ахеменидска цивилизация:
 
- Древната култура на Луристан и нейните майсторски изработени бронзови изделия.
- Арийското преселение от Средна Азия и персите като част от единния кпнгломерат на източните индоевропейци. Скити, манеи и мидяни. 
- Първи контакти на "мадаи" и "парсуа" с Предна Азия.
- Създаване на империята при Кир.
- Политическа история н Ахеменидите.
- Архитектура, изкуство и писмено наследство през Ахеменидския период.
- Административно деление на Персийската империя. Сатрапиите. Роля а провинциите в историята на държавата.
- Залез и упадък на Ахеменидите.
- Изследване на проблема на странното взаимно игнориране на династията и зороастризма въпреки сходните почти до идентичност религиозно-философски възгледи.
 
    - Уильям Куликан - Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов, Москва, Центрполиграф, 2002 - на руски език, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 
Added by: Admin | | Tags: сатрапии, манеи, Ахемениди, скити, Луристан, Персийска империя, Древна Персия, кир, зороастризъм, мидяни
Views: 739 | Placed till: 17.12.2011 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]