Четвъртък, 11.08.2022, 03:44
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » История на Древен Израел

The Cambridge History of Judaism
21.12.2011, 11:05
 
 
  
 
  Авторитетно всеобхватно издание в четири тома, посветено на обособяването и развитието на ранния юдаизъм от времето на Втория храм и последващата епоха до окончателното съставяне на Талмуда. Общата редакция е на Уилям Дейвис, Луис Финкелщайн, Уилям Хорбъри, Джон Стърди и Уилям Кац.
 
  Първият том обхваща персийския период: края на Вавилонския плен; изграждането на Йерусалимския храм; дейността на книжниците ("соферим") в подбора и редакцията на книгите от Библията; консолидирането на свещеническата каста ("коханим") и учредването на религиозно-правните институции; влиянието на зороастризма върху юдаизма; диференциация на раличните жанрове в религиозната литература - Тора (закон), пророческа литература, историография, религиозна поезия, сапиентална литература; еврейската диаспора и ролята и за юдаизма; еврейската община в Египет.
 
  Вторият том изследва елинистическия период: соцциална и политическа история на Палестина от Александър до Антиох III (333-187 г. пр. н.е.); еврейската диаспора през елинистичния период; ролята на езиците - иврит, арамейски, гръцки в еврейското общество; интерпретиране на юдаизма в пре-макавейския период; Великата Синагога (400-170 г. пр. н.е.); начало на обособяването на фарисеите - предтечи на равинистичната традиция (170-135 г. пр. н.е.); Антиох IV, въстанието на Макавеите (Хасмонеи) и Хасмонейска династия; литература на иврит и арамейски през периода; литература на гръцки език; апокрифи и псевдоепиграфи; книгата на Даниил и матрицата на Апокалипсиса; Септуагинтата; таргуми, самарянската религиозна общност; антисемитски настроения в елинистическия свят.
 
  Трети том - ранен римски период: Ирод Велики (40-4 г. пр. н.е.) и реконструкцията на Втория храм; политическа и социална история на Палестина до 63 г. от н.е.; диаспората в римския период; прозелитизъм и юдаизация на неевреи; поява на синагогите; култови действия в храма и синагогите; място на жените в религиозната общност; основни религиозни партии: садукеи, фарисеи и есеи; баптистки секти и политически екстремисти; историографията на Йосиф Флавий; самарянска религиозна общност; юдаизмът на Галилея- специфични особености; Свитъците от Мъртво море на сектантската общност от Кумран; Исус и Шаул (Паул) от гледна точка на юдаизма, юдеохристианство; Филон Александрийски и политика на еврейската диаспора; еврейски влияния върху гностицизма; Юдейската война (66-71 г.).
 
  Четвърти том - късен римски (равинистичен) период: социален, икономически и политически живот в Палестина (66- ок. 235 г.); диаспората и бунтовете в нея (116-117); Въстанието на Бар Кохба (132-135); юридически статус на евреите в Римската империя; разрушаването на Йерусалимския храм и неговите последици; еврейско изкуство и архитектура след Юдейската война; развитие на равинистичната традиция; начало на християнския антисемитизъм; равинистичният отговор на християнството; Мишна, Тосефта; Мидраш Халаха; еврейската община в Палестина и Диаспората (235-638 г.); еврейско изкуство, литература и надписи от ккъсната античност; равинистичната традиция за брака, сексуалността и семейството, отношение към жените и "езичниците"; Йерусалимски талмуд; мидраши и таргуми; еврейска магия, мистицизъм и фолклор през Късната Античност; история на евреите във Вавилон (234-638) и Вавилонски талмуд.
 
   W.D. Davies, Louis Finkelstein (eds.) - The Cambridge History of Judaism. Volume one. Introduction. The Persian period, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 - на английски език, от Book Finder, формат PDF, файлът нe е архивиран. 
 
    W.D. Davies, Louis Finkelstein (eds.) - The Cambridge History of Judaism. Volume two. The Hellenistic Age, Cambridge, Cambridge University Press, 2007 - на английски език, от Book Finder, формат PDF, файлът нe е архивиран.    
 
    William Horbury, W.D. Davies, John Sturdy (eds.) - The Cambridge History of Judaism. Volume three. The Early Roman Period, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 - на английски език, от Book Finder, формат PDF, файлът нe е архивиран.   
 
  Steven T. Katz (ed.) - The Cambridge History of Judaism. Volume four. The Late Roman-Rabbinic Period, Cambridge, Cambridge University Press, 2006  - на английски език, от Book Finder, формат PDF, файлът нe е архивиран.
 
 
Added by: Admin | | Tags: юдаизъм, Хасмонеи, Ирод Велики, Талмуд, равинистична традиция, апокрифи, библия, псевдоепиграфи, Втори храм, Макавеи
Views: 1252 | Placed till: 16.12.2018 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]