Понеделник, 15.04.2024, 20:59
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » Литература

Ads in category: 21
Shown ads: 1-20
Pages: 1 2 »


Sort by: Название
   

 
Литература | Просмотров: 841 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

  

 
Литература | Просмотров: 883 | Дата: 23.12.2011 | Комментарии (0)

    

   
Литература | Просмотров: 788 | Дата: 18.12.2011 | Комментарии (0)


  


Литература | Просмотров: 1151 | Дата: 15.07.2012 | Комментарии (0)

 
  
 
  
Литература | Просмотров: 1129 | Дата: 23.12.2011 | Комментарии (0)


   

 
Литература | Просмотров: 772 | Дата: 23.12.2011 | Комментарии (0)

 
 

    

 
  
Литература | Просмотров: 1039 | Дата: 30.11.2011 | Комментарии (0)

    
 
  
Литература | Просмотров: 1117 | Дата: 20.12.2011 | Комментарии (0)

  

  Изследването разглежда понятието за "дух" в юдаизма от Втория храм. Засегнати са проявите и различните концепции за идеята в еклектическата атмосфера на палестина и диаспората. Анализирани са идеите за човешката, профетическа и философска трансформация. Идеята за духа ("руах") в апокрифите и песевдоепиграфите, даниелическата гръоезична литература, Филон Александрийски, Йосиф Флавий, текстовете от Кумран. Влияния на платонизма, стоицизма и другите елинистични учения.

    John R. Levison - The spirit in first century Judaism, Leiden-Boston, Brill, 2002 - на английски език, от Megaupload, формат PDF, файлът e в RAR архив

Литература | Просмотров: 829 | Дата: 21.12.2011 | Комментарии (0)

     

    Сравнително изследване на интерпретативните положения и методи при тълкуване на религиозно-юридическите аспекти в свещените текстове на юдаизма от две конкурентни направления: сектантската общност в Кумран и фарисейската партия - предшественик на равинистичната традиция.
  Анализиран е литературно-прескриптивният паметник Miqsat Ma'ase Torah (4QMMT), Документът от Дамас (CD) и Храмовия свитък (1QT) от Свитъците от Мъртво море в сравнение с Мишната и тълкувателните трудове (мидраши) на общността, създала Талмуда, като особено внимание е отделено на Мидраш Сифра. Изложена е ролята на Йерусалимския Синедрион и Йерусалимския храм в интерпретирането на Тората, отношението към неевреите в различните общности и др.  

    Steven D. Fraade - Legal Fictions. Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages, Leiden-Boston, Brill, 2011 - на английски език, от Filesonic, формат PDF, файлът e в RAR архив.

Литература | Просмотров: 825 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

   

   
Литература | Просмотров: 873 | Дата: 21.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Литература | Просмотров: 902 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Литература | Просмотров: 1022 | Дата: 21.12.2011 | Комментарии (0)   

   
Литература | Просмотров: 874 | Дата: 21.12.2011 | Комментарии (0)

   

   
Литература | Просмотров: 794 | Дата: 23.12.2011 | Комментарии (0)


   

    
Литература | Просмотров: 1155 | Дата: 23.12.2011 | Комментарии (0)

1-20 21-21