Петък, 21.06.2024, 07:40
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » Кумранистика

Ads in category: 83
Shown ads: 1-20
Pages: 1 2 3 4 5 »


Sort by: Название
  

  
Кумранистика | Просмотров: 924 | Дата: 16.12.2011 | Комментарии (0)  

  
Кумранистика | Просмотров: 914 | Дата: 14.12.2011 | Комментарии (0)   

  
Кумранистика | Просмотров: 1041 | Дата: 19.12.2011 | Комментарии (0)

 
   

   
Кумранистика | Просмотров: 827 | Дата: 13.12.2011 | Комментарии (0)

   

   Цел на изследването е реконструкцията на самоидентификацията  на сектантската общност  в рамките на символично пространство-време, основано на понятията за "избраност", "уникалност" и "специална мисия". Посочени са средствата за тази самоидентифиация: Тората, знанието на юдаизма и символичната сила на принадлежността. Ролята на заемата от зороастризма за двата духа. Методология на превръщането в сектант- език, собствена и групова идентификация в Устава на общината и нейния лидер. Плодотворни са забележимите паралели с аналогичните процеси в ранното християнство и оформянето на световъзприятието у неговите последователи. 

   Carol Newsom - The self as symbolic space : constructing identity and community at Qumran, Leiden-Boston, Brill, 2004 - на английски език, от Megaupload, формат PDF, файлът e в RAR архив.

Кумранистика | Просмотров: 871 | Дата: 20.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Кумранистика | Просмотров: 912 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (1)

   

   
Кумранистика | Просмотров: 913 | Дата: 18.12.2011 | Комментарии (0)

   

   
Кумранистика | Просмотров: 770 | Дата: 18.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Кумранистика | Просмотров: 840 | Дата: 25.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Кумранистика | Просмотров: 850 | Дата: 19.12.2011 | Комментарии (0)   


   
Кумранистика | Просмотров: 1039 | Дата: 03.12.2011 | Комментарии (0)

1-20 21-40 41-60 61-80 81-83