Tuesday, 28.05.2024, 12:16
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » Кумранистика

Hanan Eshel - The Dead Sea scrolls and the Hasmonean state
13.12.2011, 10:06
   

   Монографията на еврейския автор Ханан Ешел разкрива взаимоотношенията и причинно следствените връзки между конституирането на сектантските религиозни община и идеология в Кумран и държавата на Макавеите (Хасмонеи) - последното наистина самостоятелно политическо образувание на евреите в Палестина през елинистическата епоха. Теза на автора е, че първоначално пуристката партия на свещениците-Хасмонеи и общността, създала свитъците от Мъртво море имат при извора си едни и същи движещи сили и се ползват първоначално с подкрепата на едни и същи социални прослойки. В исторически план са проследени конфликтът между Хасмонеите и Антиох IV Епифан (215–164 г. пр. н.е.), прерастнал в национално-освободително въстание; вътрешната политика на царете-първосвещеници Йонатан Хасмоней (153–143 г. пр. н.е.), Йоан Хиркан (134–104 г. пр. н.е.) и синовете му, Александър Яней (103–76 г. пр. н.е.) и неговите наследници; инвазията на Деметрий II Никатор (145-139 и 129-125 г. пр. н.е.) и завлядяването на Юдея от Помпей (63 г. пр. н.е.). Разгледан е процесът на формиране образа на "врага" (китим) в масовото еврейско съзнание и литературата от Кумран. Представена е реконструкция на образите на Учителя по праведност, Нечестивия първосвещеник и Човека на лъжата от  текстовете, съответстваща на традиционната официална интерпретация, свързана със събития от управлението на Йонатан Хасмоней (за по-радикалната алтернатива, отнасяща ги до I в. от н.е. и началото на юдеохристиянската общност вж. трудовете на Робърт Айзенман).  

   Hanan Eshel - The Dead Sea scrolls and the Hasmonean state, Grand Rapids(MI)-Cambridge-Jerusalem, William B. Eerdmans Publishing Co-Yad Ben-Zvi Press, 2008 - на английски език, от Google.docs, формат PDF, файлът не е архивиран.

Added by: Admin | | Tags: Хасмонеи, Свитъците от Мъртво море, Учителя по праведност, Кумран, Александър Яней, Йоан Хиркан, Йонатан Хасмоней, Нечестивия първосвещеник, Макавеи
Views: 921 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]