Четвъртък, 11.08.2022, 04:18
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » Кумранистика

John J. Collins - The Scepter and the Star
18.12.2011, 22:38
  

  Второ преработено издание на една изключително интересна монография върху противоречивите и многоаспектни представи за Месията в Свитъците от Мъртво море. Авторът групира идеите в три собствени условни категории: 
- "Давидически" : базирани в основата си на старозаветния канон, утвърден в началния период от съществуването на Втория храм. Представят Месията като надарен съ свръхестествена сила цар-победител, който ще възсъздаде могъщото еврейско царство.
- "Свещенически" : представи за Месията като поучаващ праведник, който в качеството си на "невинен страдалец" претърпява мъчения и смърт. Тази идеология намира неочаквано широко развитие в по-късното християнство.
- "Пророчески": представите за Месията, свързани пряко с апокалиптичните и есхатологични очаквания и  ролята му на глобален съдник . В голяма степен перципирани от зороастризма, тези възгледи процъфтяват в апокрифната и псевдоепиграфска литература от периода II в. пр. н.е. - I в. от н.е. и също се утвърждават трайно в юдаизма и християнството. 
    Разгледани са документите от Кумран представящи тези три категории идеи или техните комбинации. Представени са образите на двамата Месии - от Аарон и Израел и тяхното преплитане в една фигура, както и наслагването им върху образа на насилствено умъртвения Учител по праведност. Получилият се вследствие от тази поредица фактори образ на страдащия Месия , който е и "син божи" е анализиран като първообраз на месианските концепции в ранното християнство. Редакцията на второто издание е довършена достатъчно скоро, за да бъде отразено новото и сензационно, но и яростно оспорвано като неавтентично археологическо откритие - притежаваната от швейцарсо-еврейския колеционер Давид Йеселсон каменна плоча с текста на т. нар. Видение на Гавриил ("Хацон Габриел"), в която се описва религиозен водач убит от римляните и възкръснал след три дни. 

    John J. Collins - The Scepter and the Star: Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls, Grand Rapid (MI)-Cambridge, William B. Eerdmans, 2010 - на английски език, от Filesonic, формат PDF, файлът не е архивиран.


Added by: Admin | | Tags: юдаизъм, Учителят по праведност, Свитъци от Мъртво море, Месия, християнство, апокалиптични очаквания, зороастризъм, есхатологични очаквания
Views: 624 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]