Понеделник, 15.04.2024, 22:23
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » Кумранистика

Тексты Кумрана
03.12.2011, 13:41
 
    
                                  
 
 
    Макар да отстъпва значително по пълнота на английските преводи и да не включва множеството малки фрагменти, руското издание на "Текстовете от Кумран" е ценен източник при изследването на проблематиката. То включва повечето големи свитъци, които са и най-важните паметници от които черпим информация за есейската общност от Мъртво море.
 Преводът и коментарите (изключително ценни) в първия том са на световно признатия руско-еврейски кумранолог Йосиф Давидович Амусин (1910-1984). Вторият том е колективно дело на екип хебраисти: Клавдия Старкова, Маргарита Елизарова (посмъртно) и Анатолий Газов-Гинзберг (Амнон Гинзай)- също посмъртно.
 
  ПЪРВИ ТОМ:
 
  Коментари на библейски текстове (пешарим):
 
  Коментар на Хавакук (Авакум) (1Q pHab) 
  Коментар на Нахум (Наум) (4Q pNah) 
  Коментар на Хошеа (Осия) (4Q pHosb- a) 
  Коментар на Миха (Михей)  (1Q pMi=lQ 14) 
  Коментар на Теhилим (Псалом) 37 (4Q pPs 37) 
 
  Текстове с месианско съдържание (флорилегии):
 
  Антология от месианско-есхатологически текстове (4Q Flor) 
  Благословения на патриарсите(4Q РВ) 
  Мидраш Малкицедек (Мелхиседек) (11Q Melch) 
  Сборник от цитати с месианско-есхатологическо съдържание (свидетелства) (4Q Test) 
 
  Текстове с различно съдържание:
 
  Книга на Тайните (1Q Myst=lQ 27) 
  Молитвата на Набонид (4Q Or Nab)
 
  Допълнение. Свидетелства на антични автори за есеите:
 
  Плиний Старши, Естествена история (Historia naturalis, V, 17, § 73),
  Филон Александрийски, За това, че всеки добродетелен е свободен (XII, § 75—87)
  Филона Александрийски.Апология (Apologia). Откъс от недостигнало до нас съчинение за есеите.
  Иосиф Флавий, Автобиография (Vita; (II, § 10—12)
  Иосиф Флавий, Юдейски древности (Antiquitates Iudaicae XVIII, 1, 5,§ 18—22),
  Иосиф Флавий, Юдейската война (De bello judaico II, 8, 2—13, § 119—161)
  Иосиф Флавий, Юдейската война (De bello judaico II, 8, 2—14); по славянската версия:      Слово на Йосиф Евреина за пленението на Йерусалим
  Иполит, Опровержение на всички ереси (IX, 18—28)
  Филон Александрийски, За съзерцателния живот (De vita contemplativa)
 
  ВТОРИ ТОМ:
 
  Дамаският документ (CD)
  Фрагменти от Дамаския документ (4Q Da; 6Q Da)
  Устав на Общината (1Q S)
  Допълнения към Устава на Общината (1Q Sa)
  Благословения (1Q Sb)
  Благодарствени химни (1Q H)
  Фрагменти от Благодарствени химни
  Шифровани астрологически документи (4Q Crypt 186.1 и 186.2)
  Светилни слова ( 4Q Dib Ham)
  Война на синовете на светлината със синовете на тъмнината (1Q M; 4Q Ma)
  Апокриф на книга Битие ( 1Q Gen Ap)
 
   Тексты Кумрана. Выпуск 1, Москва, Наука, 1971 - на руски език,, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download. 
   Тексты Кумрана. Выпуск 2, Санкт Петербург, Петербургское Востоковедение, 1996 - на руски език, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (downloading by left button) и после през бутона Download.
 
Added by: Admin | | Tags: християнство, есеи, Свитъци от Мъртво море, Кумран, Филон Александрийски, Йосиф Флавий, Дамаски документ, юдаизъм
Views: 1173 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]