Понеделник, 15.04.2024, 20:16
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ » Сирия

Lluis Feliu - The God Dagan in Bronze Age Syria
26.08.2012, 10:31

  
 
 В масовите представи сирийският бог Даган ( угар. Дагану) е само зловещият библейски квазидемоничен персонаж Дагон. Всъщност както поазват откритията на модерната археология в писмената традиция и изкуството това е древен и богат на интерпретации митологичен образ. Монографията на Луис Фелиу  издадена от авторитетното академично издателство Brill разкрива именно тези негови малко познати аспекти:
 
- Предсаргоническият период: Даган в Ебла, Мари, Тел Бейдар; Храмов персонал и култови аспекти; Даган в местната ономастика;
- Даган в източници от Вавилон; епохата на Саргон Велики и неговите наследници от Акадската империя (XXIII-XXII  в. пр. н.е.); Даган в писмени паметници: царски надписи и теофорни имена от периода; 
- Даган в епохата на III  династия на Ур (2047-1940 г. пр. н.е.); приношения и формули за тях с името на Даган;
- Даган в сирийски източници: периодът Шаканакум (XXI-XX  в.  пр. н.е.);
- Даган през Старовавилонския период (XIX-XV  в. пр. н.е.): Даган в ритуалите (кишпум,паграум, липтум, урубатум); Даган и почитането на бетилите; мястото на Даган в пантеона; Даган и Нинхурсаг в текстовете от Мари;
- Локални центрове на култа към Даган: Терка, Мари, Якуб-Ел; Тутул, Урах, Хакулан, Сагаратум, Зари-амнан, Дашран;
- Даган в клетвите и общуване с поклонниците - пророците на Даган (муху, апилу, каматум);
- Даган и царската власт: Яхдун-лим (XIX в. пр. н.е.), периодът на епонимите, Зимри-лим (1775-1761 г. пр.н.е.), "бедуинската династия" от Терка;
- Даган и имената на месеците и личните имена;
- Средновавилонски период (XV-XII в. пр. н.е.): регионът на Среден Ефрат; ритуалите от Емар; фестивалите зукру и кису; интронизацията на машарту; Даган и божественото копие; 
- Списъците с пожертвования, култов инвентар и персонал, свързан с Даган; печатът на Нинурта; проклятия в административните текстове;
- Култови центрове пез периода: Табния, Тутул, Ябур, Мишла, Бузка, Шуми;
- Епитети на Даган: господар на пролетта, господар на поникващото семе; бог създател, истински отец; господар на долината; господар на речния бряг; господар на необитаваните пространства; бог-закрилник; господар на посветителните тайнства;
- Даган в Угарит: храмът; литературни и литургични текстове;
- Даган в Мари, Алалах и египетските източници;
- Образът на Даган: етимология и произход; съпруга и деца; сравнение с други божества (Ел, Енлил, Кумарби); географско разпространение на култа към Даган; изобразяване и атрибути; Даган ато отец-създател; предполагаема хтонична връзка;
 
 
   Lluis Feliu - The God Dagan in Bronze Age Syria, Leiden-Boston, Brill, 2003 - - на английски език, от Book Finder формат PDF, файлът не е архивиран.Сваляне с ляв бутон (left button) и после през бутона Download.
 
 
Added by: Admin | | Tags: дагон, вавилон, Мари, Зимри-лим, Ур, Нинхурсаг, Даган, Яхдун-лим, Ебла, Саргон Велики
Views: 1070 | Placed till: 26.09.2012 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]