Петък, 19.04.2024, 15:25
Main » Ad Board » ДРЕВЕН ИЗРАЕЛ, ХАНААН, ФИНИКИЯ, СИРИЯ

Литература [21]
Кумранистика [83]
История на Древен Израел [28]
Угарит [5]
Сирия [4]
Финикия [12]

Ads in section: 153
Shown ads: 41-50
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 16 »

  
  

  
Кумранистика | Просмотров: 829 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Кумранистика | Просмотров: 896 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (1)

   

 
Литература | Просмотров: 842 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

     

    Сравнително изследване на интерпретативните положения и методи при тълкуване на религиозно-юридическите аспекти в свещените текстове на юдаизма от две конкурентни направления: сектантската общност в Кумран и фарисейската партия - предшественик на равинистичната традиция.
  Анализиран е литературно-прескриптивният паметник Miqsat Ma'ase Torah (4QMMT), Документът от Дамас (CD) и Храмовия свитък (1QT) от Свитъците от Мъртво море в сравнение с Мишната и тълкувателните трудове (мидраши) на общността, създала Талмуда, като особено внимание е отделено на Мидраш Сифра. Изложена е ролята на Йерусалимския Синедрион и Йерусалимския храм в интерпретирането на Тората, отношението към неевреите в различните общности и др.  

    Steven D. Fraade - Legal Fictions. Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages, Leiden-Boston, Brill, 2011 - на английски език, от Filesonic, формат PDF, файлът e в RAR архив.

Литература | Просмотров: 826 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

 
 

  

 
  
История на Древен Израел | Просмотров: 1009 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

   

  
Литература | Просмотров: 905 | Дата: 22.12.2011 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 ... 141-150 151-153